16.09.2014 - 16.09.2014

  Na hradecké univerzitě se bude učit čínština

  Dlouhodobá spolupráce mezi Univerzitou Hradec Králové a pěti předními vysokými školami na asijském Tchaj-wanu nese ovoce. Náměstkyně Ministerstva školství Čínské republiky Tchaj-wan paní Lucie S. Lin zde v úterý 16. září 2014 jednala o možnostech výuky čínštiny, jejíž přiměřené zvládnutí hradeckými studenty a akademickými pracovníky se jeví jako základní předpoklad pro rozšíření dosavadních kontaktů.

  Program náměstkyně tchajwanského ministra školství, kterou mimo jiné pojí i osobní přátelství s rektorem hradecké univerzity profesorem Josefem Hnykem, navazuje na řadu úspěšných počinů mezi Hradcem Králové a školami na Tchaj-wanu. Za dobu smluvního partnerství již obě strany vypravily do partnerské země na tři stovky studentů k semestrálnímu studijnímu pobytu. S nadsázkou řečeno tak Univerzita Hradec Králové naplnila již jedno středně velké letadlo svými studenty, kteří se vydali studovat do Asie, a shodně tomu bylo i v opačném směru v případě kolegů tchajwanských.

  Kromě neocenitelných zkušeností a profesního a osobního obohacení mnoha stážistů se může spolupráce mezi oběma stranami vykázat i milým výsledkem mimoakademické povahy. Výměnným pobytům vděčí již dva manželské páry ze své seznámení, přičemž v obou případech se jednalo o českého studenta Fakulty informatiky a managementu UHK, který si na ostrově dříve zvaném Formosa nalezl kolegyni a posléze budoucí manželku.

        

  Lucia S. Lin je absolventkou Harvard University a Florida State University ve Spojených státech amerických. Ve své dřívější dráze zastávala např. funkci rektorky Wenzao Ursuline University of Languages či děkanky Pedagogické fakulty Fu Jen katolické univerzity na Tchaj-wanu. Svou současnou funkci na ministerstvu školství zastává od roku 2014.

   

   

  PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.

  kancléř a tiskový mluvčí • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 8.7.2015 22:57