05.04.2013

    Na univerzitě se bude hovořit o problémovém chování fotbalových fanoušků

    Na Univerzitu Hradec Králové (UHK) se sjedou vrcholní manažeři českých fotbalových klubů, zástupci fanklubů a bezpečnostních služeb a také studenti a absolventi sociálně pedagogických oborů, aby vyslechli odborné přednášky a diskutovali nad zásadními problémy vyplývajícími ze vztahů fotbalových fanoušků a vedení fotbalových klubů.

    V rámci semináře se účastníci budou zabývat mj. potřebou zavedení tzv. supporter liaison officer, tedy jakéhosi zprostředkovatele pro koordinaci vztahů mezi fanoušky a klubem a mezi fanoušky a policií, jak je tomu ve světě běžné. Dále budou účastníci hovořit o nutnosti úpravy legislativních norem a problémech souvisejících s pořadatelskou službou v kontextu sociálně-patologických jevů na stadionech.

    Akci s názvem Fotbalové fórum pořádá Katedra sociální patologie a sociologie Pedagogické fakulty (UHK) ve spolupráci s Fotbalovou asociací České republiky, vrcholným orgánem řídícím český profesionální i zájmový fotbal. Za Fotbalovou asociaci České republiky slíbil účast generální sekretář Rudolf Řepka. Akce se uskuteční v pátek 5. dubna 2013 v aule Objektu společné výuky (Hradecká 1227, Hradec Králové); začátek je plánován na 10 hodin.​


  • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 3.12.2014 9:17