13.09.2016 - 05.10.2016

  Navštivte knižní veletrh

  Hlavním záměrem akce je zprostředkovat setkání návštěvníků s autory, vydavateli a distributory odborné i naučně populární literatury, poskytnout informace o novinkách jednotlivých oborů a podpořit přirozenou touhu po sebevzdělávání, která je klíčem k úspěchu v každé životní etapě a je nutným předpokladem pro profesní růst. Rovněž chceme představit ty, kteří se na vzniku knihy jako jednoho z nejgeniálnějších výtvorů lidstva podílejí.

  V zastoupení Univerzitní knihovny  UHK a Univerzity Hradec Králové Vás srdečně  zveme na XX. ročník Týdne knihoven, který se uskuteční ve středu 5. října od 9 do 17 hodin v budově A Univerzity Hradec Králové, Hradecká 1227, 500 03 Hradec Králové.

   

  Během Knižního veletrhu se návštěvníci setkají s více nežli 20 zástupci vydavatelství a osobně se seznámí s distributory knih české i zahraniční provenience, zaměřené na obory, které se na UHK studují. Mezi vystavovateli bude také Nakladatelství Gaudeamus a jeho poslední i dříve vydané tituly, s novinkami se představí také některé katedry a fakulty UHK. Na veletrhu bude možné si publikace prohlédnout, zakoupit nebo získat oborově zaměřené katalogy i kontakty na vydavatele i distributory a seznámit se s bohatou škálou služeb, které pro čtenáře a zájemce dychtící po poznání zabezpečují.

   

  Součástí Týdne knihoven bude také doprovodný program, ve kterém návštěvníky čeká od 9:30 ve výstavním sále setkání s mistrem knihařského řemesla Jiřím Foglem, autorem makety Codexu gigas, tato „kniha knih“ pravděpodobně vznikla na půdě kláštera v nedalekých Podlažicích a soustřeďovala veškeré dostupné dobové poznání. Návštěvníci si ve výstavním sále budovy A prohlédnou vzácné kožené a pergamenové vazby mistrů knihařů nejen z východních Čech.

   

  Ve středu 5. října proběhne od 11:00 hodin v  severním respiriu 3. NP vernisáž výstavy výjimečného karikaturisty Františka Bidla – „Homo politicus“. Výstavu pořádá PdF UHK ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví v Praze, zahajovacího aktu se zúčastní spolu s děkanem PdF také ředitel PNP Mgr. Zdeněk Freisleben.

  Jsme přesvědčeni o tom, že návštěva Knižního veletrhu s bohatým doprovodným programem bude tou nejvhodnější cestou, jak naplnit poslání letošního ročníku této celostátní akce – aktivně využít volný čas pro vzdělávání. Od 10:00 do 16:30 hodin můžete navštívit v  Mediální studovně také přednášky spojené s promítáním dokumentů režisérky Pavly Petrákové – Slancové o Zdeňku Milerovi, Adolfu Bornovi a Zdeňku Mézlovi. Dokumentem i vyprávěním si připomeneme 700. výročí narození českého krále a císaře Karla IV., zalistujeme dějinami orlickohorského sklářství a poodkryjeme tajemství „Královéhradecké pevnosti“, nově vydaného titulu k poctě 250 let od zahájení stavby královéhradecké pevnosti i 150 let od prusko- rakouské války roku 1866, která výrazně ovlivnila dějiny celé střední Evropy. Jednotlivce i skupiny budeme po celý den seznamovat s prostředím i fondy Univerzitní knihovny UHK, takže si tuto příležitost určitě nenechte ujít.
   
  Hlavním partnerem akce je Univerzita Hradec Králové, akce se koná za finanční podpory Královéhradeckého kraje a Lesů České republiky, s.p. Věříme, že Vás nabídka Týdne knihoven i Knižního veletrhu zaujmou a nepromarníte příležitost se této akce zúčastnit, je pořádána pod záštitou rektora UHK prof. Ing. Kamila Kuči, Ph.D., prorektorky pro tvůrčí činnost Mgr. Leony Stašové, Ph.D. a děkana PdF doc. PhDr. Mg.A. Františka Vaníčka, Ph.D.
       
  Za pořadatelský tým
  PhDr. Marie Otavová
  ředitelka Univerzitní knihovny  UHK  
   


 • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Tuček Vojtěch, 14.9.2016 10:38