25.06.2018

    Nová GSM brána

    Pro hovory do a z mobilních veřejných sítí byla na číslech 777 484 232 a 777 484 233 instalována nová GSM brána.

    Uvedená telefonní čísla se zobrazují volanému. GSM brána umožňuje kromě kvalitnějších odchozích volání přijímat také příchozí volání. Pokud je uskutečněno volání na mobilní telefon přes GSM bránu, tj. hovor je uskutečněn nebo pokud se volaný nehlásí, dojde na 24 hodin k uložení informace o provedeném spojení. Volaný tedy může během následujících 24 hodin zavolat zpět na mobilní číslo GSM brány a bude automaticky spojen na pobočku, která jej volala naposledy. Pokud někdo zavolá na čísla GSM brány z telefonního čísla, které nebylo voláno ozve se mu oznamovací tón a může během cca 10 sec. volit čtyřmístné číslo pobočky. Pokud během této doby nezvolí číslo hovor se ukončí.


  • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 26.6.2018 9:20