09.10.2015

  Nové učební materiály pro zrakově a sluchově postižené studenty!

  Studentům se zrakovým a sluchovým postižením jsou díky péči Střediska Augustin pracujícího při Poradenském centru Univerzity Hradec Králové (UHK) zpřístupněny další studijní materiály.

  Digitalizované texty, přizpůsobené potřebám studentů se zrakovým postižením, umožňují dané cílové skupině samostatnou práci na počítačích vybavených speciálními programy. „Stati z jednotlivých skript jsou rovněž přetlumočeny do českého znakového jazyka, což napomohlo zlepšit studijní podmínky studentům s postižením sluchovým,“ představuje jeden z úspěšně naplněných cílů střediska Michaela Šteflová.

  Metodiky, které vznikly jako podklad k e-learningovým kurzům „Seznamte se, prosím“ a „Můj spolužák…se specifickými potřebami“, i nově vydaná skripta se věnují speciální pedagogice a problematice podpory studentů se specifickými potřebami na vysokých školách. „Skripta obsahují témata z pedagogiky a psychologie, základů speciální pedagogiky, tyflopedie a surdopedie, psychopedie a etopedie, somatologie a managementu,“ přibližuje spektrum dostupných studijních materiálů Šteflová. Přístup k textům pro zrakově postižené studenty je jednoduchý a funguje na mnoha úrovních. Uživatel si je může stáhnout z online katalogu Univerzitní knihovny UHK, případně lze tyto dokumenty získat prostřednictvím online katalogu Portálu vysokoškolských knihoven pro zrakově postižené. Tlumočené materiály jsou potom vloženy do e-learningového prostředí Moodle.

  Více informací o zpřístupněných materiálech naleznete na stránkách Střediska Augustin www.uhk.cz/augustin nebo na emailu augustin@uhk.cz.

    • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 14.10.2015 9:36