01.03.2019

    Novým děkanem Přírodovědecké fakulty UHK je Jan Kříž

    Dnes byl v kanceláři rektora Kamila Kuči do funkce jmenován nový děkan Přírodovědecké fakulty UHK Jan Kříž.

    „Čeká nás teď mnoho práce, a to hned v několika oblastech činností na Přírodovědecké fakultě. Kdybych měl vyjmenovat tři hlavní priority, kterým se chci věnovat, bude to rozhodně intenzivní práce na internacionalizaci fakulty a dále rozvoj vědecké činnosti zaměřený zejména na úzká excelentní témata. Do třetice bych rád zmínil, a to dokonce cítím jako naši společenskou povinnost, zachování a rozvoj učitelských oborů, protože dobří učitelé přírodovědných předmětů a matematiky v našem systému už teď zoufale chybí a školy, které tyto budoucí pedagogy produkují, ani nestíhají nahrazovat učitele odcházející do důchodů. Řešení je dle mého názoru mimo jiné v zatraktivnění těchto studijních oborů na PřF UHK,“ říká o svých plánech nový děkan Jan Kříž.


  • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Tuček Vojtěch, 4.3.2019 16:8