24.09.2014

  Ocenění vědci cenou České spořitelny

  Ve středu 24. září 2014 ocenila Univerzita Hradec Králové společně se svým generálním partnerem Českou spořitelnou ty akademické pracovníky, kteří v uplynulém období dosáhli nejlepších výsledků v publikační činnosti a přispěli k vědecké prestiži univerzity.

  Na návrh fakult byli pamětním diplomem a odměnou z prostředků darovaných Českou spořitelnou oceněni:
   
  Mgr. Jana Bílková, Ph.D., z Katedry české jazyka a literatury Pedagogické fakulty,
  ThLic. Petr František Burda, Th.D., z Katedry kulturních a náboženských studií Pedagogické fakulty (na snímku chybí, akce se nemohl z pracovních důvodů zúčastnit),
  doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., z Katedry pedagogicky a psychologie Pedagogické fakulty,
  doc. Ing. Ondřej Krejcar. Ph.D., z Centra základního a aplikovaného výzkumu Fakulty informatiky a managementu (na snímku chybí, akce se nemohl z pracovních důvodů zúčastnit),
  prof. RNDr. Martin Gavalec, CSc., z Katedry informačních technologií Fakulty informatiky a managementu (na snímku chybí, akce se nemohl z pracovních důvodů zúčastnit),
  Mgr. Richard Thér, Ph.D., z Katedry archeologie Filozofické fakulty,
  PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D., z Historického ústavu Filozofické fakulty,
  doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc., z Historického ústavu Filozofické fakulty,
  doc. RNDr. František Malíř, Ph.D., z Katedry biologie Přírodovědecké fakulty
  a Mgr. Petr Bogusch, Ph.D., z Katedry biologie Přírodovědecké fakulty.

   

   

   
  Za účasti členů vedení univerzity a fakult přítomným vyjádřili uznání a předali odměnu rektor univerzity profesor Josef Hynek a člen představenstva České spořitelny Ing. Daniel Heller doprovázený členkami týmu pro spolupráci s univerzitou Ing. Ivanou Tejneckou a Mgr. Klárou Vyhnánkovou.
   
  Oceněným blahopřejeme, věříme v jejich další úspěchy a těšíme se na jejich početné pokračovatele.            • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 8.7.2015 22:48