14.02.2019

    Od ledna 2019 má UHK nově k dispozici plnou verzi analytického nástroje InCites

    Ten na základě citací publikací indexovaných ve Web of Science provádí analýzy vědeckých výsledků na institucionálních, oborových a světových úrovních. Umožňuje tak pokročilé analýzy publikačních aktivit a dopadu výzkumné práce na úrovni jednotlivců, týmů, pracovišť, institucí a jednotlivých oborů.

    Kromě široké nabídky databází tak mohou nyní uživatelé z řad pracovníků i studentů univerzity využít i tohoto nástroje  k podrobné analýze publikačních výstupů ve svých oborových skupinách, k porovnání s výstupy ostatních výzkumných institucí a vysokých škol v tuzemsku i v zahraničí, vyhledávání a podrobnější analýze tuzemské i mezinárodní spolupráce na publikačních výstupech nebo k identifikaci potenciálu, závažných témat či nových partnerů pro spolupráci. 

    Olga Halámová, zástup. ředit., Univerzitní knihovna UHK
  • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Novák Jakub, 28.2.2019 9:59