18.02.2016

    Pedagogickou fakultu UHK povede v novém akademickém roce doc. František Vaníček

    O novém děkanovi Pedagogické fakulty UHK rozhodlo 17. února 2016 až třetí kolo voleb. Stávající děkan doc. Pavel Vacek v něm získal čtyři hlasy, zatímco doc. František Vaníček dostal důvěru sedmi členů akademického senátu PdF.

    Doc. Vaníček je tajemníkem Hudební katedry, kde vede Oddělení chrámové hudby, sbormistrovství a sólové interpretace, a je předním českým expertem hry na varhany. Koncertuje po celém světě a věnuje se také rozvoji internacionalizace UHK. V loňském roce např. navštívil Tchaj-wan, kde na tamní National Pingtung University pomáhal s otevřením nového studijního oboru věnovaného hře na tento královský nástroj. Doc. Vaníček je také zakladatelem a uměleckým ředitelem Mezinárodního hudebního festivalu Letohrad, v Hradci Králové je znám rovněž svým dřívějším působením v královéhradeckých pěveckých sborech Jitro a Boni pueri.

     


  • Více z Čím žijeme

Vanicek

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 22.2.2016 21:51