12.03.2019

  Počet studentů v mobilitních programech UHK neustále stoupá

  Ministerstvo školství zveřejnilo na svých stránkách novou statistiku, která hodnotí české veřejné vysoké školy vzhledem k výjezdům českých studentů do zahraničí a naopak také podle příjezdů zahraničních studentů na tuzemské univerzity. V obou případech se pak Univerzita Hradec Králové umístila v první desítce hodnocených škol.

  „Ačkoliv univerzita čelí nepříznivému demografickému trendu, přesto se jí daří zachovávat vysoké počty studentů, kteří v rámci svého studia absolvují výjezd do zahraničí. V minulém roce se jednalo o 341 studentů, což UHK staví na 9. místo mezi českými univerzitami. Přitom UHK patří celkovým počtem studentů spíš mezi menší univerzity.“ komentuje zájem hradeckých studentů o zahraniční zkušenost prorektor UHK pro zahraniční vztahy Zdeněk Beran.

  Naplňuje se tak strategické uvažování univerzity, podle něhož by se zahraniční zkušenost měla stát standardem mezi absolventy naší vysoké školy. Navíc i pro dnešní zaměstnavatele je zkušenost výjezdu uchazeče o práci jednou z klíčových kompetencí, která může rozhodnout právě při výběru budoucího zaměstnance.

  Univerzita Hradec Králové neustále buduje a rozvíjí svou síť spolupracujících univerzit a institucí v zahraničí, a tak může svým studentům nabídnout výběr nejen z tradičních evropských destinací, ale také ze zajímavých exotických míst, jako jsou Taiwan, Malajsie, Ghana, Namibie nebo Kolumbie. „Vítáme zájem našich studentů a snažíme se je maximálně podpořit ať už konzultacemi při přípravě na cestu, poskytnutím stipendia nebo  uznáním kreditů z partnerské univerzity,“ vysvětluje koordinátorka internacionalizace UHK Lenka Badinská s tím, že studenti se mohou kdykoliv pro informace ohledně výjezdu obracet na zahraniční oddělení jednotlivých fakult.  Vysoká mobilita však panuje v našem případě v obou směrech, tedy i na straně studentů přijíždějících na Univerzitu Hradec Králové. „Naše univerzita se stává stále lákavější destinací také pro zahraničí studenty, kterých sem v minulém roce zavítalo již 501. Tím se Univerzita Hradec Králové řadí na místo 10. nejatraktivnějších českých univerzit pro zahraniční studenty. A to je skvělá zpráva nejen pro nás, ale také pro město Hradec Králové a celý Královéhradecký kraj,“ doplňuje prorektor Beran.  Výše zmíněné číselné údaje jsou navíc vyjádřené v absolutních číslech, v rámci relativních hodnot vzhledem k poměru celkového počtu studentů UHK jsou tedy údaje ještě příznivější.


  Jakub Novák, tiskový mluvčí UHK, Referát propagace a komunikace 

    • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Novák Jakub, 29.3.2019 13:3