06.05.2015

  Poklep základního kamene Přírodovědecké fakulty

  Zástupci Univerzity Hradec Králové, Ministerstva školství a tělovýchovy, a stavební firmy GEMO Olomouc symbolicky poklepali základní kámen nově budovaného pavilonu Přírodovědecké fakulty při slavnostním ceremoniálu, který se odehrál 6. května 2015 ve 14 hodin v areálu kampusu univerzity Na Soutoku.

  Nová budova architektonicky navazuje na již existující sousední objekty, výrazněji se však od nich bude odlišovat pojetím interiéru i jejich výtvarným řešením, které se např. barvou či designem mobiliáře bude hlásit k identitě značky fakulty. Především se však kromě obvyklých poslucháren a kabinetů budou v budově nalézat účelové prostory nezbytné pro vědeckou práci a výzkumnou činnost. Bude se jednat zejména o moderní a technologicky náročně řešené laboratoře či sklady chemikálií, které kupříkladu v případě katedry biologie budou uspořádány v takzvané hygienické smyčce zabraňující kontaminaci okolního prostředí látkami používanými při experimentech. Kapacita objektu umožní pohodlnou práci více než tisícovce studentů a přibližně sto sedmdesáti zaměstnancům.

  Kampus Univerzity Hradec Králové „Na Soutoku“ v samém středu krajského města nyní sestává ze dvou objektů sloužících Pedagogické fakultě a Fakultě informatiky a managementu, které byly postupně otevřeny v roce 1997 a 2008. Přírodovědecká fakulta tak doplní stávající budovy, čímž vznikne malé náměstí postupně budovaného univerzitního městečka. „Toto prostranství je v architektonických plánech nazýváno jako Akademické náměstí a mělo by díky odpočinkové ploše a velké fontáně vytvořit jedno z přirozených míst setkávání, pohybu a odpočinku mladých lidí soustřeďujících se v univerzitním areálu. Připočteme-li k proměnám ještě studentský park, který otevřeme v další části areálu již letos, je zřejmé, že parter kampusu získá mnohem přívětivější tvář,“ přibližuje koncepci univerzitního kampusu kancléř univerzity Ondřej Tikovský.

  Celá budova by měla být kompletně vybavena v průběhu roku 2017, a to dalšími samostatnými dodávkami uskutečněnými na základě zvláštních soutěží o mobiliář, audiovizuální techniku a laboratorní technologie. Univerzita předpokládá, že nový objekt začne Přírodovědecké fakultě sloužit od září roku 2017. Cena stavebních prací činí 345 mil. včetně DPH. Odhadem necelých dalších 100 mil. bude vynaloženo na vybavení. Celá akce bude hrazena ze státní dotace a částečně z vlastních zdrojů univerzity.

  Výstavbu nové budovy Přírodovědecké fakulty je možno sledovat přes webovou kameru, jejíž snímky Se aktualizují v hodinových intervalech.

  Náhled • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 8.7.2015 22:0