24.09.2015

  Premiér Sobotka se seznámil se stavbou Přírodovědecké fakulty

  Předseda české vlády Bohuslav Sobotka zavítal 24. září 2015 na Univerzitu Hradec Králové. V rámci svého přibližně hodinového programu se sešel s vedením univerzity a absolvoval exkurzi po stavbě Přírodovědecké fakulty v kampusu Na Soutoku.

  Při jednání vedeném rektorem profesorem Josefem Hynkem se premiér zajímal především o potenciál univerzity v oblasti poskytování studia zahraničním studentům. „Jsem rád, že univerzita má vysoké procento zahraničních studentů. Jsou mezi nimi i samoplátci, kteří si studium platí. Myslím, že do budoucna bychom měli být schopni naši kvalitní infrastrukturu v oblasti vysokého školství nabízet i v zahraničí. Velmi perspektivní jsou v tomto směru postsovětské státy,“ řekl později při vyjádření pro tisk předseda vlády B. Sobotka.

  Hlavní pozornost však účastnící setkání s premiérem věnovali prohlídce stavby Přírodovědecké fakulty, která péčí společnosti GEMO Olomouc vyrůstá od počátku roku 2015 v univerzitním areálu. Rektor Josef Hynek provedl předsedu vlády po prvních dvou podlaží budovy, jejíž hrubá stavba již nabývá definitivních hmotových obrysů. Bohuslav Sobotka se tak mohl seznámit s očekávaným přínosem této státní investice ve výši 345 mil. za stavební práce a dalších 100 mil. za vybavení. Jejím smyslem je zajistit na Univerzitě Hradec Králové špičkové podmínky pro výzkum v oblasti přírodních věd, mj. s důrazem na jejich provázání se zdravotnictvím a na uplatnění informatiky v biomedicíně.

  Premiér Sobotka byl také seznámen se záměrem univerzity vybudovat sportovní areál, jejž by sdílely všechny vysoké školy ve městě a který by také sloužil pořadatelům mezinárodních soutěží. Dle záměru vedení univerzity by jeho stavba mohla navázat na dokončenou Přírodovědeckou fakultu, jejíž plné užívaní započne v září roku 2017.

  Univerzita Hradec Králové se představila předsedovi české vlády jako perspektivní vysoká škola s moderním a stále se rozšiřujícím zázemím a s potenciálem akcelerace výzkumu a nabídky studia zahraničním zájemcům.


  PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
  kancléř a tiskový mluvčí
 • Více z Čím žijeme

_MG_8676 _MG_8702 _MG_8741 _MG_8762 _MG_8791 _MG_8845 _MG_8859 _MG_8882

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 29.9.2015 16:42