02.09.2013

  První kroky FIM a hned všechno vím

  Tak znělo letošní heslo týmu studentů Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, který pod vedením doktorky Věry Strnadové z katedry managementu vytvořil kurz První kroky na FIM.

  Tento kurz byl prezentován na přednášce Vítejte na FIM konané 29. srpna 2013 v Aule Objektu společné výuky UHK. Akce přilákala do školy i v době prázdnin více než 450 posluchačů, převážně budoucích „prváků“. Ti zcela zaplnili prostory Auly v Objektu společné výuky UHK v areálu Na Soutoku a přepsali tak údaje o její kapacitě.

  Přítomní využili jedinečnou možnost setkat se a besedovat nejen se zástupci vedení fakulty, studijního oddělení, akademického senátu, ale také jiných organizací, které se školou spolupracují a nabízejí studentům možnosti realizovat se v mnohých aktivitách. Například Studentské unie, Buddy Systemu, Poradenského centra UHK, AIESEC  a dalších.

  Do programu byla také zařazena krátká videoprojekce vytvořená pod režijním vedením Václava Kňourka, ve které se budoucí vysokoškoláci názorně dozvěděli, jaké problémy je mohou první dny života na akademické půdě potkat a hlavně, jak si s nimi poradit či ještě lépe, jak jim předejít. 

  Zajímavé byla i prezentace studentů, kteří se podělili o své zkušenosti a zážitky ze zahraničních stáží v Řecku a v Indonésii.

  Program přednášky uzavírala soutěž o drobné ceny a beseda k otázkám z řad publika.

  Letos již 16. ročník přednášky Vítejte na FIM doprovázené online kurzem První kroky na FIM potvrdil, že má své pevné místo v kalendáři akcí fakulty a že je dobrým pomocníkem všem, kteří se stávají svým zápisem do prvního ročníku součástí živoucího, energicky se rozvíjejícího společenství s názvem Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové.


 • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 3.12.2014 19:51