28.02.2019

  Senátor Jiří Drahoš hostem UHK

  Univerzitu Hradec Králové navštívil poslední únorový den senátor Senátu PČR Jiří Drahoš a je třeba říct, že k UHK má hned z několika důvodů velmi blízko.

  V první řadě je jedním z jedenácti členů Správní rady naší univerzity, která mj. dohlíží na výsledky činnosti naší školy a schvaluje strategické dokumenty. Právě senátor Drahoš je pak vůbec nejnovějším členem Správní rady UHK. Stal se jím na návrh rektora a po jmenování ministrem školství.

  V druhé řadě je profesor Drahoš svým vzděláním chemický inženýr, což je obor, v rámci kterého se v roce 1994 habilitoval a v roce 2003 byl jmenován profesorem. A protože i my se chemií a příbuznými obory na UHK intenzivně zabýváme, další kroky během návštěvy profesora Drahoše vedly pochopitelně do laboratoří Přírodovědecké fakulty. Moderní zázemí a špičkové vědecké vybavení představil vedoucí Katedry chemie PřF UHK docent Kamil Musílek. Ten seznámil Jiřího Drahoše s tématy, kterými se aktuálně vědci a vědkyně na „přírodovědě“ zabývají a pochlubil se hned třemi GA ČRy, které letos Přírodovědecká fakulta UHK řeší.

  Na závěr své návštěvy na UHK svůj čas věnoval neúspěšný prezidentský kandidát a senátor Senátu PČR za Prahu 4 Jiří Drahoš také studentům. Přijal totiž pozvání Politologického klubu FF UHK k diskuzi na téma „Studenti proti totalitě“. • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Tuček Vojtěch, 1.3.2019 15:58