22.03.2018

  Soutěž na obsazení míst v rámci mezinárodních mobilit na UHK

  K posílení mezinárodní spolupráce, rozvoji lidských zdrojů ve výzkumu a podpoře profesního růstu výzkumných pracovníků vyhlašuje rektor UHK soutěž na obsazení míst v rámci mezinárodních mobilit na Univerzitě Hradec Králové.

  Pracovní pobyty post-doků ze zahraničí v ČR

  Kritéria:
  • Post-dok: dle definice/ Výzkumný pracovník do 7 let po udělení titulu Ph.D. či zahraniční Obdoby, či odpovídající titul úrovni 8 ISCED
  • Výzkumný pracovník ze zahraničí, který v průběhu 3 let minimálně celé 2 roky působil mimo území ČR, pracovní úvazek min. 0,5 nebo student Ph.D.
  • Prokázání publikační činnosti, alespoň 2
  • V průběhu trvání mobility zaměstnanec na plný pracovní úvazek UHK
  • Povinnost mít mentora z UHK, ke konzultacím

  Doložení dokumentů:
  • Vyplněný formulář
  • Diplom
  • Profesní životopis s odkazem na publikační činnost, prokázání činnosti mimo ČR
  • Harmonogram mobility
  • Zdůvodnění relevance mobility
  • Smlouva/ dohoda/ memorandem o spolupráci s hostitelskou Výzkumnou organizací

  Hrubá měsíční mzda: 40 000 Kč104 000 Kč

  Pracovní pobyty výzkumných pracovníků

  Kritéria:
  • Výzkumný pracovník ze zahraničí, za poslední 3 roky min. po dobu 2 let působil v organizaci mimo ČR, oblasti výzkumu, pracovní úvazek min. 0,5, bez vyloučení občanu ČR
  • Výzkumný pracovník – senior
  • Splnit H-index, min. hodnota 8,5, podíl min. na jednom mezinárodního grantu či národního grantu za posl.5let jako řešitel nebo spoluřešitel
  • Min. 3 publik. Výstupy v posled.5 letech
  • V době mobility alespoň 0,5 úvazek na UHK

  Doložení dokumentů:
  • Vyplněný formulář
  • Diplom
  • Prof. Životopis s odkazem na publikační činnost mimo ČR
  • Harmonogram mobility
  • Zdůvodnění relevance mobility
  • Smlouva/dohoda/memorandum o spolupráci s hostitelskou výzkumnou organizací

  Hrubá měsíční mzda: 85 00095 000 Kč

  Pracovní pobyty výzkumných pracovníků-juniorů v zahraničí

  Kritéria:
  • Výzkumný pracovník (do 7 let po udělení titulu Ph.D.
  • Zaměstnanec UHK na minimální pracovní úvazek 0,5 + doporučení školitele
  • Mentor v zahraničí – H-index, minimální hodnota 8,5
  • Podíl alespoň na jednom mezinárodním grantu za posledních 5 let, řešitel či spoluřešitel

  Doložení dokumentů:
  • Vyplněný formulář
  • Diplom
  • Profesní životopis výzkumného pracovníka
  • Profesní životopis mentora
  • Harmonogram mobility
  • Doporučení školitele v případě Ph.D. studenta
  • Zdůvodnění relevance mobility
  • Smlouva/dohoda/memorandum o spolupráci s hostitelskou výzkumnou organizací

  Hrubá měsíční mzda: 40 000 Kč104 000 Kč

  Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – seniorů v zahraničí

  Kritéria:
  • Výzkumný pracovník – senior
  • H-index, minimální hodnota 8,5 nebo úroveň 8 dle ISCED
  • Podíl na alespoň jednom mezinárodním grantu či národním grantu za posledních 5 let, řešitel nebo spoluřešitel
  • Min. 3 publikační výstupy za posledních 5 let
  • V době mobility alespoň 0,5 úvazek na UHK

  Doložení dokumentů:
  • Vyplněný formulář
  • Diplom
  • Profesní životopis výzkumného pracovníka
  • Harmonogram mobility
  • Zdůvodnění relevance mobility
  • Smlouva/dohoda/memorandum o spolupráci s hostitelskou výzkumnou organizací

  Hrubá měsíční mzda: 55 000 Kč–136 000 Kč

   

  Více informací naleznete v Rektorském výnosu č. 06/2018.


 • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Tuček Vojtěch, 22.3.2018 14:2