11.11.2015

  Společenský večer Univerzity Hradec Králové

  Více než tisícovka hostů si 11. listopadu 2015 připomněla na Společenském večeru Univerzity Hradec Králové (UHK) Den boje za svobodu a demokracii.

  Společenský večer UHK je každoročně příležitostí připomenout si význam 17. listopadů 1939 a 1989, a zejména úlohu studentů při protestech proti tehdejším vládnoucím totalitním režimům. Při této příležitosti byli tradičně oceněni studenti, kteří svou prací, ať už na poli akademickém či sportovními výkony, nejvíce přispěli k šíření dobrého jména naší univerzity a České republiky. Závěr slavnostního večera potom patřil Evě Holubové a divadelnímu představení původní české komedie Hvězda.


  Seznam oceněných studentů:
   
  Bc. Daniela Barochová je čerstvou absolventkou bakalářského studijního oboru Textilní tvorba na Pedagogické fakultě. Tato nadaná návrhářka získala letos prestižní cenu Grand prix Mobitex ve studentské sekci ocenění Národního centra nábytkového designu za návrh textilního předělu. V loňském roce se stala absolutní vítězkou studentské kategorie na 16. Mezinárodní výstavě textilní miniatury, což na letošním ročníku této soutěžní výstavy v Bratislavě zúročila vyžádanou autorskou prezentací, a to v konkurenci téměř dvaceti účastníků ze třiceti zemí. Její díla bylo možno začátkem tohoto roku spatřit i na výstavě její domovské katedry v královéhradecké galerii Na Hradě.
   
  Alice Bedrošová je studentka bakalářského studijního oboru Uměleckořemeslné textilní disciplíny na Pedagogické fakultě. Také ona byla oceněna za vynikající reprezentaci školy v umělecké oblasti, a to v oboru paličkování. Alice získala mezinárodní cenu Zlatá palička za cyklus paličkovaných miniatur s názvem Brouci. Také ona vystavuje svá díla v řadě galerií, v letošním roce to byla například Galerie Univerzity Pardubice, královéhradecká Galerie T a již zmíněná výstava v Galerii na Hradě.
   
  Mgr. et Mgr. Rafael Doležal, Ph.D. je studentem doktorského studijního oboru Aplikovaná informatika na Fakultě informatiky a managementu. Vystudovaný učitel chemie, magistr teologie a doktor v oboru farmacie, hovořící pěti cizími jazyky byl oceněn za svou publikační činnost v oboru informatiky. Je autorem řady impaktovaných publikací  a naposled získal cenu za nejlepší příspěvek na 7. mezinárodní konferenci o výpočetní kolektivní inteligenci v technologiích a aplikacích v Madridu. Sborník bude vydán v prestižní nakladatelské řadě Springer.
   
  Veronika Florianová je nadějnou mladou vědkyní, která studuje bakalářský studijní obor Chemie a matematika se zaměřením na vzdělávání na Přírodovědecké fakultě. Oceněna byla za spoluautorství vědeckého článku v impaktovaném časopise Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, jenž patří mezi přední světové časopisy v oblasti analytické chemie. V článku, který souvisí s její bakalářskou prací, zpracovala novou metodiku pro testování fyzikálně chemických vlastnosti malých molekul, jež jsou připravovány v laboratořích PřF UHK.
   
  Adéla Ježková je studentkou magisterského oboru učitelství pro první stupeň základní školy na Pedagogické fakultě a byla u této příležitosti vyznamenána již potřetí. V loňském roce byla oceněna za titul mistryně světa a Evropy, její sportovní kariéra však úspěšně pokračuje dál. Letos získala ocenění za titul Vicemistryně světa v kategorii Fitness step senior z roku 2014 a titul Vicemistryně Evropy v seniorské kategorii Sportovní aerobik párů z letošního šampionátu v Holandsku. Momentálně se připravuje na letošní mistrovství světa v Karibiku.
   
  Bc. Rudolf Khol je čerstvým absolventem bakalářského studijního oboru Archivnictví-historie na Filozofické fakultě. Ve svém volném čase působí jako předseda Společnosti ochránců památek ve východních Čechách.  Tato dobrovolnická organizace se velmi aktivně věnuje záchraně nemovitých kulturních památek v kraji, a to jak vlastní terénní prací, tak v oblasti jednání se soukromými vlastníky a hledání cest k uchování našeho kulturního dědictví. Svou činností například dlouhodobě usiluje o záchranu novogotického letohrádku v Rohoznici na pomezí Královéhradecka a Pardubicka.
   
  Bc. Lukáš Khýn je studentem navazujícího magisterského studijního oboru Sociální práce v univerzitním Ústavu sociální práce. Oceněn byl za svou neutuchající sociální práci, kterou věnuje osobám se zdravotním postižením a osobám bez domova. Pracuje jako dobrovolník-asistent lidí se zdravotním postižením z Ústavu sociální péče Snědovice na jejich mimoústavních pobytech. V zahraničí pak působil jako dobrovolník v rámci Open Minds in Granollers, což je dobrovolnická služba zaměřená na práci s vězni ve věku 18 - 23 let. Mimo to pracuje jako výkonný redaktor studentského odborného časopisu Inkluze, ve kterém taktéž publikuje a dále působí při organizaci širokého spektra odborných aktivit a konferencí Ústavu sociální práce.    
   
  Bc. Martina Kluková studuje na Přírodovědecké a Pedagogické fakultě navazující magisterský studijní obor Učitelství biologie a učitelství tělesné výchovy pro střední školy. Martina je nadaná atletka a úřadující juniorskou mistryní České republiky v hodu kladivem. Ve stejné disciplíně získala zlatou medaili i na Českých akademických hrách.
   
  Lukáš Koblása je studentem bakalářského studijního oboru Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání  -  Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání na Pedagogické fakultě. Lukáš hraje na varhany a sbírá ocenění nejen po celé České republice, ale i v Evropě. Aktuálně získal první místo na mezinárodní interpretační soutěži na Slovensku a v létě se stal jednou z hvězd koncertu v rámci Festivalul Barocul in Ipostaze Contemporane v Temešváru, kde vystupoval s tamější filharmonií.
   
  Bc. Andrea Košvancová je studentkou navazujícího magisterského studijního oboru Učitelství biologie a chemie pro střední školy na Přírodovědecké fakultě. Oceněna byla za vynikající výsledky, kterých dosáhla při přípravě své experimentální bakalářské práce a v rámci výzkumného projektu MŠMT LH13009 s názvem “Výzkum modifikovaných reaktivátorů cholinesteras pro léčbu intoxikací organofosforovými pesticidy”. Vzorky jsou odeslány k dalšímu testování v USA. Studentka se tak podílí na výzkumu Přírodovědecké fakulty, jehož výsledky mohou vést k záchraně lidských životů.
   
  Mgr. Pavla Plachá studuje doktorský studijní obor České a československé dějiny na Filozofické fakultě a je přední českou odbornicí na osudy českých vězeňkyň v nacistických koncentračních táborech, zejména v koncentračním táboře v Ravensbrücku. Za českou stranu se podílela na přípravě výstavy a odborné mezinárodní konference k tomuto tématu, jež e konala v loňském roce v Praze. Dlouhodobě aktivně spolupracuje s Památníkem Ravensbrück na pokračování výzkumu nacistického teroru v tomto koncentračním táboře. Své výzkumy fruktifikovala v publikacích v recenzovaných odborných časopisech národního i mezinárodního formátu. Svou činností přispívá k objasnění některých bílých míst v našich dějinách a výborně reprezentuje Univerzitu Hradec Králové.
   
  Mgr. et Mgr. Michal Rigel je studentem doktorského studijního oboru Filozofie na Filozofické fakultě a je specialistou na etické otázky války, zvláště pak na koncept spravedlivé války, což je téma velmi aktuální jak pro oblast dějin, tak, bohužel, i pro současný svět. K jeho odbornému růstu přispěl i jeho studijní pobyt v Oxford Bodleian Library. Své příspěvky na téma spravedlivé války přednesl na zahraničních konferencích ve Wroclawi a Burse a publikoval v odborných recenzovaných časopisech a sbornících, vč. sborníků zařazených do databáze Scopus. Jeho objev významných děl polských myslitelů 15. století Stanisława ze Skarbimierza a Paweła Włodkowic vedl k tomu, že Michalu Rigelovi bylo uděleno prestižní badatelské stipendium pro pobyt na Jagellonské univerzitě v Krakově.

  Johanka Šimková je studentkou bakalářského studijního oboru Management cestovního ruchu se zaměřením na anglický jazyk na Fakultě informatiky a managementu. Při studiu dosahuje vynikajících výsledků a současně je i excelentní sportovkyní – reprezentantkou České republiky v lyžařském orientačním běhu. V tomto odvětví je úřadující mistryní České republiky pro rok 2015. Na mistrovství světa vybojovala v letošním roce 5. místo v závodě štafet žen.
   
  Mgr. Radima Špilka studuje doktorský studijní obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání na Pedagogické fakultě. Při své práci se zabývá oblastí vzdělávacích metod s využitím nástrojů informačních a komunikačních technologií. Oceněn byl za svou bohatou publikační činnost v recenzovaných i indexovaných odborných časopisech. Na základě jeho publikační činnosti jsou se školitelkou součástí mezinárodního vědeckého projektu Flip IT  - Flipped Classroom in the European Vocational Education, kde koordinující organizací je iTStudy – Maďarské vzdělávací a vědeckovýzkumné centrum pro informační technologie a spoluřešiteli jsou vědeckovýzkumné a akademické instituce ze Španělska a Irska.


  Fotografie z akce si prohlédněte v přiložené galerii a na facebookovém profilu UHK.    • Více z Čím žijeme

SV-UHK-2015-074 SV-UHK-2015-078 SV-UHK-2015-086 SV-UHK-2015-087 SV-UHK-2015-091 SV-UHK-2015-096 SV-UHK-2015-100 SV-UHK-2015-107 SV-UHK-2015-112 SV-UHK-2015-120 SV-UHK-2015-121 SV-UHK-2015-126 SV-UHK-2015-132 SV-UHK-2015-136 SV-UHK-2015-143 SV-UHK-2015-151 SV-UHK-2015-153 SV-UHK-2015-156 SV-UHK-2015-160 SV-UHK-2015-166 SV-UHK-2015-171 SV-UHK-2015-168

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 13.11.2015 12:24