30.06.2017

  Spolupráce UHK s KRNAPEM nadále úspěšně pokračuje

  Zástupci Univerzity Hradec Králové se třetí červnový týden sešli ve Vrchlabí s vedoucími členy KRNAPu. Obě strany se dohodly na pokračování vzájemné spolupráce, která se dosud týkala především zpracovávání závěrečných prací studentů Přírodovědecké fakulty a Fakulty informatiky a managementu UHK.

  Ze strany KRNAPu došlo k návrhu rozšíření okruhu témat, kterým by se mohly věnovat i zbylé dvě fakulty UHK (historická témata, bádání v archivu, socioekonomická témata apod.) Mimo jiné byly projednány možnosti spolupráce na výzkumných projektech, zpracování společenskovědních témat na FIM, FF a PdF, možnosti předávání zpracovaných závěrečných prací do knihovny KRNAPu a využití online katalogu této knihovny, účast studentů UHK na konferenci MORUŠKA 2017, která je platformou pro spolupráci mezi vysokoškolskými studenty a výzkumníky. Obě instituce se shodly i na možnostech společných propagačních a PR akcí.

  Ing. Zuzana Boučková
  tajemnice pro vnější vztahy UHK
  tisková mluvčí UHK


   
  Foto: Účastníci setkání jednání o budoucí spolupráci UHK a KRNAPu.


 • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Tuček Vojtěch, 1.7.2017 16:5