23.06.2016

  Spolupráce s kanadskými univerzitami je upevněna

  Rektor Univerzity Hradec Králové prof. Josef Hynek diskutoval s kanadským velvyslancem v ČR Otto Jelinkem o spolupráci naší univerzity s kanadskými vysokými školami.

  Jeho Excelenci zaujal především rozsah zahraničních aktivit Univerzity Hradec Králové. Přírodovědecká fakulta UHK má uzavřenou smluvní spolupráci s Přírodovědeckou fakultou University of Alberta v Edmontonu již od roku 2013. Za tu dobu vyjelo do Kanady jedenáct studentů se zaměřením na biologii, environmentalistiku a matematiku. Došlo i k výměnám akademických pracovníků. UHK navštívili tři akademičtí odborníci v oborech biologie, matematika a informatika. V Kanadě pracoval jeden z našich akademiků se zaměřením na informatiku a přírodovědné vzdělávání. UHK spolupracuje s University of Alberta v Edmontonu formou konzultací k diplomovým a disertačním pracím, v blízké době se připravuje společná činnost v oblasti dron-technologií. Šest studentů UHK bylo vybráno na letošní podzimní studentský výjezd s podporou IRP (biologie,toxikologie).
   
  Perlička na závěr: Rektor UHK prof. Josef Hynek přijal v osobě Otto Jelinka nejen kanadského velvyslance v ČR, ale také bývalého mistra světa v krasobruslení sportovních dvojic z roku 1962.
   
   
  Ing. Zuzana Boučková
  tajemnice pro vnější vztahy UHK
  tisková mluvčí UHK
   

    • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Boučková Zuzana, 24.6.2016 10:36