27.02.2015 - 04.12.2016

  Stavba Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové zahájena

  Univerzita Hradec Králové (UHK) zahájila výstavbu budovy Přírodovědecké fakulty. V závěru ledna 2015 podepsal rektor univerzity Josef Hynek smlouvu s firmou Gemo Olomouc, která se stala vítězem soutěže o zhotovitele stavby. Převzetím staveniště 27. ledna 2015 začala plynout lhůta ke zhotovení díla, které má být završeno do konce září 2016.

  Celá budova by měla být kompletně vybavena v průběhu roku 2017, a to dalšími samostatnými dodávkami uskutečněnými na základě zvláštních soutěží o mobiliář, audiovizuální techniku a laboratorní technologie. Univerzita předpokládá, že nový objekt začne Přírodovědecké fakultě sloužit od září roku 2017. Cena stavebních prací činí 345 mil. včetně DPH. Odhadem necelých dalších 100 mil. bude vynaloženo na vybavení. Celá akce bude hrazena ze státní dotace a částečně z vlastních zdrojů univerzity.

  Autorem koncepce královéhradeckého univerzitního areálu „Na Soutoku“ je firma S-projekt Zlín, která jej vytvořila v 1. polovině 90. let 20. století. Budova Přírodovědecké fakulty vychází z původní myšlenky architekta Ivana Bergmanna, podle níž stavbu vyprojektovala společnost Arch. Design project pod vedením architekta Jana Stoklasy. Objekt architektonicky navazuje na již existující sousední budovy, výrazněji se však od nich bude odlišovat pojetím interiéru i jejich výtvarným řešením, které se např. barvou či designem mobiliáře bude hlásit k identitě značky fakulty. Především se však kromě obvyklých poslucháren a kabinetů budou v budově nalézat účelové prostory nezbytné pro vědeckou práci a výzkumnou činnost. Bude se jednat zejména o moderní a technologicky náročně řešené laboratoře či sklady chemikálií, které kupříkladu v případě katedry biologie budou uspořádány v takzvané hygienické smyčce zabraňující kontaminaci okolního prostředí látkami používanými při experimentech. Kapacita objektu umožní pohodlnou práci více než tisícovce studentů a přibližně sto sedmdesáti zaměstnancům.

  Zahájení stavby Přírodovědecké fakulty je jedním z nejdůležitějších milníků vývoje univerzity,“ vyzdvihuje význam nového objektu rektor UHK profesor Josef Hynek. „Novou budovou se podstatně rozroste univerzitní kampus, zalidní se novými studenty a pracovníky, kteří do ni přesídlí ze stávajících budov. Ty budeme moci buď prodat, nebo nabídnout dalším součástem univerzity, jež jsou nyní v nájmu. Ušetříme tak prostředky a zvýšíme efektivitu chodu celé školy. A samotný fakt, že do Hradce Králové přichází na výstavbu univerzitní budovy bezmála půl miliardy korun, je důležitým signálem svědčícím o perspektivách univerzity,“ uzavírá rektor Josef Hynek. Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové studuje přibližně 700 studentů v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia, a to zejména v programech z oblasti biologie, fyziky, chemie, matematiky a informatiky. Novinkou ve studijní nabídce letošního roku je obor Toxikologie a analýza škodlivin, který je dokladem prohlubující se specializace jednotlivých fakultních pracovišť.

  Kampus Univerzity Hradec Králové „Na Soutoku“ v samém středu krajského města nyní sestává ze dvou objektů sloužících Pedagogické fakultě a Fakultě informatiky a managementu, které byly postupně otevřeny v roce 1997 a 2008. Přírodovědecká fakulta tak doplní stávající budovy, čímž vznikne malé náměstí postupně budovaného univerzitního městečka. „Toto prostranství je v architektonických plánech nazýváno jako Akademické náměstí a mělo by díky odpočinkové ploše a velké fontáně vytvořit jedno z přirozených míst setkávání, pohybu a odpočinku mladých lidí soustřeďujících se v univerzitním areálu. Připočteme-li k proměnám ještě studentský park, který otevřeme v další části areálu již letos, je zřejmé, že parter kampusu získá mnohem přívětivější tvář,“ přibližuje koncepci univerzitního kampusu kancléř univerzity Ondřej Tikovský.
   
  Třetí budova na volných loukách u soutoku Labe a Orlice však nebude poslední stavbou univerzity. V budoucnu na výukové objekty naváže ještě sportovní hala, která je připravována jako společné zázemí k aktivitám všech hradeckých vysokých škol i veřejnosti.

  Slavnostní položení základního kamene Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové se přepokládá počátkem dubna 2015. Při této příležitosti univerzita a dodavatel zveřejní další podrobnosti.
   
  PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
  kancléř a tiskový mluvčí

   

  Vizualizace budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové


 • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 4.5.2015 11:0