09.10.2015

  Středisko Augustin dopadlo v hodnocení na výbornou

  Středisko Augustin, které poskytuje podporu studentům se specifickými potřebami (SP) na Univerzitě Hradec Králové (UHK), se rozhodlo změřit kvalitu svých služeb. Výzkumné šetření vedené prostřednictvím dotazníků přineslo důležité informace o činnosti střediska a zejména posouzení kvality poskytovaných služeb samotnými uživateli.

  Díky podnětům respondentů se může středisko nadále rozvíjet a zlepšovat poskytované služby. Mezi respondenty byli studenti a absolventi se SP, zaměstnanci univerzity a zástupci jednotlivých kateder. „Je pro nás důležité znát názor na podporu, kterou studentům se specifickými potřebami zajištujeme. Chyběla nám zpětná vazba k naší činnosti, a proto jsme vytvořili tento nový nástroj. Jsme otevřeni zpětné vazbě, která nás může posunout dál“, odůvodnila potřebu hodnocení vedoucí Střediska Augustin Mgr. Lucie Slezáková Misařová.

  Pro středisko nejvýznamnější skupinou respondentů jsou studenti a absolventi se SP, kteří posuzovali kvalitu poskytování podpůrných opatření. Hodnoceno bylo zajištění podpory nejen při výuce, ale i při přijímacím řízení. Z výsledků vyplývá, že pro 50% dotázaných hraje nabídka podpůrných opatření významnou roli při výběru vysoké školy a pro 19% je toto kritérium zásadní. S podporou zajištěnou při přijímacím řízení bylo plně spokojeno 87% dotazovaných, v oblasti efektivity poskytnutých opatření se zcela kladně vyjádřilo 77%. Kvalitu využívaných servisních opatření poskytovaných Střediskem Augustin hodnotili studenti a absolventi se SP v průměru známkou 1,3 (1 – výborně; 5 nedostatečně). Plně spokojeni jsou se zapisovatelským servisem, tlumočnickým servisem, osobní asistencí, prostorovou orientací a režijním opatřením (např. informování vyučujících).

   


  Poměrně velkou část respondentů potom tvořili samotní zaměstnanci UHK.  Zkušenosti s podpůrnými službami zajišťovanými střediskem měla téměř polovina (46%) dotazovaných.  Výsledky ukazují, že v oblasti komunikace s pracovníky střediska je spokojeno 97% zaměstnanců. Koordinaci spolupráce kladně ohodnotilo více než 90% oslovených a plně vyhovující zkušenost v samotné realizaci podpůrných opatření vyjádřilo celých 97%. Z výzkumného šetření rovněž vyplynulo, že naprostá většina respondentů (98%) pozitivně přijímá oblasti a způsoby podpory, které se UHK zavázala studentům se SP v průběhu studia poskytovat.
   


  Děkujeme všem respondentům za zapojení do výzkumného šetření. Zjištěná data budou využívána k dlouhodobému sledování kvality služeb a podpůrných opatření na UHK. • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 9.10.2015 13:22