26.10.2016

  Středisko Augustin hostilo kolegy z Paříže

  V týdnu od 24. 10. navštívila Středisko Augustin v rámci programu Erasmus kolegyně z centra Le service Accueil handicap, které zajišťuje podporu studentům se specifickými potřebami na univerzitě v Paříži (Universite Paris VIII).

  Pro stážistku byl připraven takový program, aby mohla nahlédnout a seznámit se s fungováním našeho střediska a pravidly, kterými se v České republice řídíme. Představili jsme naši činnost, organizační strukturu a služby, tj. servisní opatření, které studentům se zdravotním postižením poskytujeme. Kromě vedoucí střediska a koordinátorky služeb se kolegyni věnovali také odborní pracovníci, kteří zaštiťují jednotlivá servisní opatření. Mgr. Petra Lukešová přiblížila zpřístupnění studijní literatury, které spočívá v úpravě dokumentů tak, aby byli dostupné i pro studenty se zrakovým postižením. Speciální pomůcky a softwary představil koordinátor technického a technologického zázemí Jan Kolář.

  „Na základě sdílení zkušeností se ukázalo, že systém poskytování podpory studentům se specifickými potřebami je v České republice dobře nastaven a je pro kolegy ze zahraničí inspirací. I oni by rádi podobný koncept implementovali do prostředí jejich univerzity,“ sdělila vedoucí Střediska Augustin Mgr. Lucie Slezáková Misařová. 

  Díky tomuto setkání se pro nás otevřela možnost vzájemné spolupráce a v jednání je i možnost představení našeho systému ve Francii. 


 • Více z Čím žijeme

DSC_0021 DSC_0026 DSC_0049 DSC_0011 DSC_0062

Naposledy upraveno: Tuček Vojtěch, 29.10.2016 19:53