27.06.2016

  Středisko Augustin navštívili kolegové ze Slovenska

  Středisko Augustin navštívili v rámci programu Erasmus+ kolegové z Katolícke univerzity v Ružomberku. Těší nás, že UHK může sdílet dobrou praxi a odborné znalosti v oblasti VŠ podpory studentů se specifickými potřebami.

  Kolegům jsme během dvou dnů představili činnost Střediska Augustin, cílové skupiny a postupy, kterými zajišťujeme podporu na naší univerzitě. Seznámili jsme je se Standardy činností, které tyto postupy jasně definují a upravují povinnosti a kompetence jednotlivých pracovníků, ale i samotných klientů.
  „Koordinátorka služeb Michaela Zmátlíková představila mj. databázi, ve které evidujeme studenty a poskytované služby. Zapojili se samozřejmě i další kolegové. Kolega Jan Kolář prezentoval naši techniku a prakticky ukázal, jak ji studenti využívají při výuce. Kolegyně Petra Lukešová stážisty informovala o tom, jak u nás funguje zpřístupnění knih pro studenty se zrakovým postižením. Neopomněli jsme ani oblast studentů se specifickými poruchami učení, kdy paní doktorka Blanka Křováčková představila testovou baterii DysTest. Tato baterie je určena pro vyvrácení či naopak potvrzení poruch učení u studentů vysokých škol,“ přiblížila průběh stáže vedoucí střediska Lucie Slezáková Misařová.
  Stážisté také měli možnost nahlédnout do Kontaktního místa, které zajišťuje nízkoprahovost služeb, a seznámit se s činností Kariérního centra.
  Věříme, že stáž byla pro kolegy přínosná a jsme rádi, že můžeme být pro mnohé inspirací.
   
   
  Mgr. Michaela Šteflová
  administrátor služeb
  Středisko podpory pro studenty se specifickými potřebami Augustin
  Poradenské centrum UHK
   

    • Více z Čím žijeme

DSC_0072 DSC_0061 DSC_0072 (1) DSC_0008

Naposledy upraveno: Boučková Zuzana, 1.7.2016 17:58