20.06.2016

  Středisko Augustin zpřístupnilo přijímací řízení 53 uchazečům se specifickými potřebami

  Na Univerzitu Hradec Králové se každoročně hlásí i uchazeči se zdravotním handicapem. Středisko Augustin všem zajistilo pomoc při přijímacím řízení.

  Na Univerzitu Hradec Králové se každý rok hlásí desítky uchazečů se zdravotním postižením či znevýhodněním. Letos byla podpora zajištěna 53 uchazečům, kteří podali 91 přihlášek napříč všemi fakultami.

  Zpřístupnění nejen studia, ale i přijímacího řízení, zajišťuje na naší univerzitě Středisko Augustin. Pro hladký průběh příjímací zkoušky byl uchazečům zajištěn odpovídající servis. Tato podpora vždy závisí na typu a závažnosti daného postižení. Mezi uchazeči byli studenti se zrakovým, sluchovým i pohybovým postižením, s  poruchami učení a uchazeči s psychickým a chronickým somatickým onemocněním.

  „Každý uchazeč musí pro zajištění podpůrných opatření předložit uznatelné dokumenty, kterými jsou například průkaz ZTP a další. Daná podpora pak vychází z těchto dokumentů a funkční diagnostiky,“ informovala koordinátorka služeb Michaela Zmátlíková. Pro studenty se sluchovým postižením bylo zajištěno tlumočení do znakového jazyka a simultánní přepis (písemný zápis, který probíhá v reálném čase), pro studenty se zrakovým postižením zpřístupnění přijímacích testů. Toto zpřístupnění zahrnuje jak zvětšení testů, tak i digitalizaci, díky které je uchazeči umožněno využít speciální software s hlasovým výstupem. Mezi další servis patří například osobní asistence a zajištění vhodného pracovního místa (pracovní stůl, vhodné osvětlení) pro vykonání přijímací zkoušky.

  Nejvíce uchazečů se hlásilo na Pedagogickou fakultu (52 přihlášek), na Filozofickou fakultu bylo podáno 20 přihlášek, na Ústav sociální práce 10 přihlášek, na Fakultu informatiky a managementu 5 přihlášek a na Přírodovědnou fakultu přihlášky 4.

  Děkujeme fakultním koordinátorům a tutorům za spolupráci. Jsme rádi, že se na univerzitě daří vytvářet přístupné prostředí a vyrovnávat podmínky pro uchazeče a studenty s různými typy zdravotního postižení a znevýhodnění.
   
  Mgr. Michaela Šteflová
  administrátor služeb
  Středisko podpory pro studenty se specifickými potřebami Augustin
  Poradenské centrum UHK
   

    • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Boučková Zuzana, 21.6.2016 17:1