06.06.2013

  Studenti informatiky hradecké univerzity zamíří do dalekého Kazachstánu

  Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové (FIM UHK) patří v oblasti internacionalizace studia dlouhodobě k velice úspěšným. Vysílá své studenty každoročně na studia nejen do zemí Evropské unie, nýbrž také do USA, na Tchajwan a do Thajska.

  Novinkou je uzavření smlouvy se dvěma univerzitami v Kazachstánu a možnost vyslat v zimním semestru akademického roku 2013/14 na tyto univerzity šest studentů FIM. Jedná se o pětiměsíční pobyty na Karaganda State Technical University a Karaganda "Bolashak" University.

  Ačkoliv je Kazachstán z pohledu Středoevropana vzdálenou a téměř neznámou zemí, je tento středoasijský stát rozprostírající se na dvou světadílech – Asii i Evropě – největší vnitrozemským státem a 9. největším státem světa.

  Docentka Petra Poulová, proděkanka FIM pro rozvoj a zahraniční styky, říká: „Z pohledu budoucího uplatnění studentů je velmi významné, že je rozvíjející se ekonomika Kazachstánu postavena na ohromném bohatství nerostných surovin – od uranu, přes ropu a černé uhlí až po zásoby železné rudy, a proto se bude patrně stávat stále významnějším obchodním partnerem. Poznání mentality zdejších obyvatel, které během téměř půlročního pobytu bude neodmyslitelné, bude pro studenty významnou konkurenční výhodou.“

  Karaganda State Technical University leží ve stejnojmenném správním centru Karaganda dvě stě kilometrů od mladého hlavního města Astana, které v roce 1997 nahradilo v roli hlavního města známější Alma-Atu. Jedná se o nejstarší a stále nejvýznamnější kazašskou univerzitu.

  V těchto dnech fakulta vyhlásila soutěž o obsazení těchto pobytů. Výběrová schůzka, na které se všichni uchazeči sejdou, se bude konat již 19. června 2013. Zde se také na základě daných výběrových kritérií rozhodne, kdo bude mít možnost ve vzdálené Karagandě studovat. Přestože partnerské univerzity nebudou od studentů vybírat školné, vyžádá si cesta do Kazachstánu značné finanční prostředky. Proto FIM UHK poskytne každému vyjíždějícímu studentovi příspěvek na letenku a pětiměsíční pobyt v celkové výši 65 000,- Kč.

  Smyslem těchto pobytů je umožnit studentům poznat prostředí na partnerských univerzitách a rozvinout vzájemnou spolupráci. Pobyt studenta v zahraničí je chápán jako integrální součást jeho studia na FIM a na základě potvrzení přijímající organizace mohou být po návratu studentům uznány ty předměty, které na dané univerzitě absolvovali.


 • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 3.12.2014 19:51