05.04.2013

  Talentovaní chemici středních i základních škol budou soutěžit na Přírodovědecké fakultě UHK

  Oddělení didaktiky chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové je tradičně pořadatelem krajských kol chemické olympiády v kategoriích C a D.

  V sobotu 6. dubna 2013 to bude již 49. ročník soutěže mladých zájemců o chemii z prvních ročníků středních škol, tedy v kategorii C. Soutěžit bude celkem 34 žáků, 17 vybraných žáků z Královéhradeckého kraje a stejný počet žáků z kraje pardubického. Téměř padesátiletá historie chemické olympiády v Česku dokumentuje oprávněnost její existence. Je jednou z forem podpory a podchycení zájmu talentovaných žáků o chemii, resp. přírodní vědy. Jedná se o předmětovou soutěž, která formou zájmové činnosti napomáhá vyvolávat nejen hlubší zájem žáků o chemii, ale vede je také k samostatné práci a hlubšímu poznávání chemické problematiky. Na stejném místě o týden později, tedy v sobotu 13. dubna 2013, navážou na své starší kolegy z prvních ročníků středních škol talentovaní a chemií motivovaní žáci ze základních škol. 

  Více informací o organizaci chemické olympiády ve východočeském regionu je možné získat u organizátorů, a to doc. PaedDr. Jiřího Rychtery, Ph.D. (jiri.rychtera@uhk.cz) a Mgr. Veroniky Machkové (veronika.machkova@uhk.cz​). Tel.: 49 333 1163.  Autorem tiskové zprávy je prof. Martin Bílek


 • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 3.12.2014 19:52