15.02.2018

  UHK láká ke studiu na čtyřech fakultách zahraničními výjezdy a přátelským prostředím

  Univerzita Hradec Králové nabízí uchazečům o studium na 150 akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských programů na čtyřech fakultách. Vzdělávat se u nás mohou studenti na Pedagogické, Přírodovědecké, Filozofické fakultě a na Fakultě informatiky a managementu.

  Přihlášky uchazečů o studium přijímáme až do 28. února. Výjimku tvoří talentové obory Pedagogické fakulty, které jsou dále kombinovatelné se studiem na dalších třech fakultách. V tomto případě mají uchazeči čas na podání přihlášky až do 15. března 2018 *.

  Že se studium na UHK vyplatí, potvrzují každoročně i absolventi univerzity. Vedle přátelského přístupu a prostředí oceňují možnost výjezdu do zahraničí a také fakt, že absolventi UHK patří v Česku k jedněm z nejlépe zaměstnatelných. 100 % zaměstnanost absolventů hlásí každoročně drtivá většina oborů na UHK.

  Velkým lákadlem je často vysoká šance studenta naší univerzity, že se mu podaří vycestovat do zahraničí. Nejčastěji jde o studijní pobyty, rozšiřují se ale také pracovní stáže u partnerských zahraničních institucí. „Jen díky studiu na UHK se mi podařilo poznat kus světa. Absolvoval jsem totiž hned dva výjezdy Erasmus. Mimo to jsem také vyrazil na zahraniční výjezd do Jižní Ameriky, který mě přesvědčil, abych se přihlásil na magisterský obor politologie se zaměřením právě na Latinskou Ameriku. Hlavně díky podpoře univerzity jsem tak poznal státy, jako jsou Estonsko, Finsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Rakousko a Bolívie,“ potvrzuje možnosti výjezdů student iberoamerikanistiky Bc. Josef Ležák z FF UHK.

  Univerzita Hradec Králové také studentům nabízí téměř neomezené možnosti seberealizace v mnoha oblastech a jsou to právě studenti naší univerzity, kteří se sami aktivně podílí na organizaci většiny akcí ze života UHK. I díky nim je atmosféra na všech fakultách velmi přátelská a uvolněná. „Při nástupu na UHK jsem se chtěl s mými přáteli také podílet na kulturním studentském životě. Naše univerzita dává mnoho příležitostí pro realizaci jakýchkoliv studentských aktivit, které pak také sama podporuje. Proto si myslím, že je tu spousta místa pro jakékoliv nové nápady a činnosti. Jako student jsem v kolektivu dalších aktivních přátel například vytvořil ideu Studentského plesu, nebo opětovně uvedl v činnost Akademický filmový klub,“ dodává Mgr. Filip Tesař, Ph.D. student PdF UHK.

  UHK je vážně to pravé místo i pro vás! Proto neváhejte a nezapomeňte si do Hradce Králové podat přihlášku a vysokoškolská léta, stejně tak jako bohaté zážitky s tím spojené, strávit na jedné z našich čtyř fakult.
  💻 Fakulta informatiky a managementu
  🤔 Filozofická fakulta
  📚 Pedagogická fakulta
  🔬 Přírodovědecká fakulta


  * Termín 15. března platí pro následující talentové obory PdF:
  -          Jednooborové studium: Textilní tvorba, Sbormistrovství chrámové hudby
  -          Dvouoborové studium:
  o   Bakalářské studium: Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání, Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání, Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání, Řízení sboru
  o   Souvislé pětileté studium: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – hudební výchova, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – výtvarná výchova


 • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Novák Jakub, 19.2.2018 8:27