21.05.2015

  UHK má studijní materiály ve znakovém jazyce

  Univerzita Hradec Králové (UHK) nadále zkvalitňuje studijní podmínky pro studenty se sluchovým postižením. Tentokrát se jedná o studijní materiály a webové stránky Střediska Augustin, které jsou přeloženy do českého znakového jazyka.

  Studentům se sluchovým postižením jsou zpřístupněny dílčí stati z šesti skript zaměřených na témata z pedagogiky a psychologie, základů speciální pedagogiky, tyflopedie a surdopedie, psychopedie a etopedie, somatologie a managementu. Přetlumočen je rovněž „Úvod do studia“.

  Realizaci zajistil projekt Střediska Augustin s názvem „Zkvalitnění a rozšíření možnosti studia na Univerzitě Hradec Králové pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami“, v rámci kterého byl sestaven pracovní tým zaměřený jak na překlad do znakového jazyka, tak na potřebnou technickou odbornost. Celkem se zapojilo patnáct osob, z nichž devět kolegů bylo neslyšících a šest slyšících. Dále se k týmu připojily dvě figurantky a dvě techničky (tou dobou studentky oboru Reprodukční grafik pro média na střední škole pro sluchově postižené v Hradci Králové).

  Pro splnění našeho cíle proběhla také dvě školení, jedno pro tlumočníky a figuranty pod vedením Mgr. Radky Novákové a druhé pro technický tým, jehož školitelem byl Ing. Jan Rada. Výsledkem práce celého týmu je materiál přeložený do českého znakového jazyka určený studentům UHK, kteří tuto formu komunikace upřednostňují,“ informovala vedoucí Střediska Augustin Mgr. Lucie Slezáková Misařová. Texty s tlumočeným videozáznamem jsou vloženy do e-learningového prostředí Moodle. Vzájemná spolupráce pracovního týmu a UHK ukázala další cestu, jak efektivně spolupracovat s neslyšícími odborníky. V rámci projektu byla rovněž nakoupena veškerá potřebná technika. Středisko Augustin je tedy v současné době pro natáčeních tlumočených materiálů plně vybaveno a do budoucna plánuje na překladech pokračovat a rozšiřovat tak databanku materiálů v českém znakovém jazyce.

  Podrobnější informace o projektu i tlumočených materiálech můžete nalézt na stránkách projektu www.augustin-uhk.cz nebo přímo na stránkách střediska www.uhk.cz/augustin.

  Mgr. Soňa Procházková, DiS
  Mgr. Petra Dvořáková • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 21.5.2015 11:7