23.03.2018

    UHK na V4 International Talent Conference

    Prorektor UHK, doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D., se zúčastnil konference V4 International Talent Conference pořádané v prostorech maďarského parlamentu v Budapešti jako člen delegace MŠMT vedené náměstkem ministra Karlem Kovářem.

    Účelem konference byla výměna zkušeností a příklady dobré praxe v péči o talentované mladé lidi v zemích V4. Na úvod zahrálo hymnu V4 (od Apora Szütze) kvarteto mladých talentovaných hudebnic, každá z nich z jiné země V4.


  • Více z Čím žijeme

IMG_20180323_100925 IMG_20180323_104601 IMG_20180323_105408 IMG_20180323_123020

Naposledy upraveno: Tuček Vojtěch, 26.3.2018 12:4