04.04.2018

  UHK posílí o 11 postdoktorandů

  UHK podpoří (od roku 2018) 11 postdoktorandů v 9 projektech v rámci programu na podporu vědy a výzkumu POSTDOK.

  Cílem programu pro postdoktorandy je podpořit rozvoj vědy a výzkumu na univerzitě zapojením nové generace nadějných odborníků po ukončení doktorských studií.

  Postdoktorandi budou působit na všech fakultách, pracovní pozice jsou zřizovány na dobu max. 2 roky. Během této doby budou postdoktorandi rozvíjet badatelské aktivity ve svých odbornostech a zároveň perspektivních univerzitních tématech.

  Celkem se hlásilo 21 uchazečů – k hodnocení bylo postoupeno 16 přihlášek, které byly kompletní – hodnotila Hodnotící komise jmenovaná rektorem, v níž byly zastoupeny všechny součásti UHK. 


 • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Tuček Vojtěch, 4.4.2018 13:20