11.04.2013

  Univerzita Hradec Králové – české okno do Nikaragui

  Zazní-li v těchto týdnech na nejstarší nikaragujské univerzitě Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua v Leónu zmínka o střední Evropě či přímo o Česku, vybaví se – pro českého čtenáře patrně překvapivě - řadě tamních studentů a vyučujících jméno Univerzity Hradec Králové!

  Vyučující z Katedry politologie Filozofické fakulty UHK totiž v měsíci únoru a březnu 2013 pro tuto exotickou vysokou školu připravili vzdělávací kurz pro nikaragujské akademiky, nebo» žádná nikaragujská univerzita dosud nenabízela studijní obor politologie a země postrádá potřebné odborníky v tomto oboru. Díky spolupráci Univerzity Hradec Králové se zeměmi Latinské Ameriky se právě královéhradečtí univerzitní politologové ukázali jako nejpovolanější k tomu, aby v zemi pomohli tento vědní obor založit.

  Složitost nikaragujské situace a význam královéhradecké pomoci osvětlil politolog a proděkan FF UHK dr. Karel Kouba. „Nikaragua se nyní nachází v komplikované situaci. Přenos znalostí v oblasti volebních systémů a poznání v oblasti kvality politických institucí, které zprostředkovávají královéhradečtí politologové, může napomoci politické transformaci Nikaragui“.

  O velkém ohlasu působení politologů univerzity v Nikaragui svědčí brzká návštěva rektora Universidad Nacional Autónoma pana Octavia Guevara na UHK, která se uskuteční 15. - 17. dubna 2013. Jejím smyslem je potvrdit navázané partnerství a rozšířit spolupráci také na další oblasti výzkumu. Rektor Guevara má ve svém hradeckém programu řadu jednání s děkany fakult UHK, jež by měla vyústit v konkrétní plán výměn pedagogů a studentů, badatelských a publikačních cílů. Rektor Octavio Guavara také předstoupí před královéhradecké studenty s přednáškou na téma Politika a společnost v Nikaragui, která se uskuteční v úterý 16. dubna 2013 od 10.00 hod. v učebně B4 v budově Filozofické fakulty (nám. Svobody 331, Hradec Králové).

  Jednání rektora Guevary nebudou vedena na zelené louce. Již v roce 2012 vyjela první studentka na zimní semestr do Nikaragui a tamní univerzitu tento rok navštíví další dva hradečtí studenti. Na oplátku UHK v zimním semestru přivítá dva hosty z Leónu.

  Univerzita Hradec králové tak prostřednictvím své Filozofické fakulty a jejího oboru Politologie - Latinskoamerická studia potvrzuje své exkluzivní postavení v oblasti akademických kontaktů Česka a zemí střední a jižní Ameriky. Její ambicí je být jedním z významných oken poznání tohoto rozsáhlého a bohatého světového regionu a pomoci k intenzivnější spolupráci obou stran.


 • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 3.12.2014 19:52