26.11.2015

    Univerzita Hradec Králové – pro Číňany jasná volba

    Ve čtvrtek 26. listopadu 2015 přivítala Univerzita Hradec Králové delegaci představitelů vysokých škol a Státní vzdělávací zkušební autority z čínské provincie Zhejiang. Předmětem jednání bylo vzájemné sdílení zkušeností s přijímáním uchazečů o studium a hledání možné vzájemné spolupráce.

    Provincie Zhejiang je jednou z ekonomicky nejvyspělejších oblastí v Čínské lidové republice, kde studuje na 800 tisíc vysokoškoláků. Univerzita Hradec Králové spolu s Univerzitou Karlovou jsou jediné univerzity v České republice, které byly čínskou stranou vybrány. Spolupráce by se měla týkat hlavně výzkumu a vývoje, dále potom oblasti studentských výměn a stáží pedagogů. „Jsem velmi rád, že se nám podařilo položit základní kámen budoucí spolupráce, která bude velmi zajímavá a přínosná pro naše studenty i kolegy,“ uvedl po skončení setkání prorektor pro vnitřní záležitosti dr. Petr Grulich, který za Univerzitu Hradec Králové vedl jednání s čínskou delegací.


  • Více z Čím žijeme

_DSC2141 _DSC2142 _DSC2148-–-kopie _DSC2153 _DSC2156

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 27.11.2015 13:17