02.03.2018

  Univerzita Hradec Králové hledá nové postdoktorandy!

  Univerzita Hradec Králové (UHK) vypisuje soutěž na obsazení postdoktorandských pozic s cílem posílit stávající vědecko-výzkumné týmy na UHK a rozšířit výzkum univerzity o nové pracovní skupiny. Termín pro podávání přihlášek je 15. 3. 2018. Neváhejte a staňte se součástí výzkumného týmu mladé a dynamické vysoké školy v srdci Evropy a České republiky!

  Uchazeč musí mít ukončené doktorské studium na jiné univerzitě v ČR (mimo doktorská studia na UHK) nebo dosáhl srovnatelného titulu na zahraniční univerzitě (max. 7 let od ukončení doktorského studia). Nutná je velmi dobrá znalost anglického jazyka a předchozí publikační a vědecká činnost uchazeče v oboru (tj. nejméně tři významnější předchozí publikace). Předpokládá se také soulad výzkumné činnosti uchazeče s perspektivní výzkumnou oblastí na některé ze součástí UHK. 

  Písemné přihlášky s přiloženým strukturovaným životopisem, plánem vědecké a další činnosti na vybrané fakultě, seznamem všech dosažených vědeckých výsledků uchazeče a kopiemi dokladů o dosaženém vzdělání je možné podávat do 15. 3. 2018. Přihlášky se podávají elektronicky (dokument ve formátu Word) a jednou v tištěné podobě s podpisem navrhovatele, Bc. Editě Čudové (edita.cudova@uhk.cz, Oddělení projektů a tvůrčí činnosti UHK, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové).

  Další informace o vědecké činnosti na jednotlivých součástech UHK lze získat na následujících adresách:
  Fakulta informatiky a managementu – prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum (ondrej.krejcar@uhk.cz)
  Filozofická fakulta UHK – Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D. proděkan pro vědu a výzkum, (ladislav.koren@uhk.cz)
  Pedagogická fakulta UHK – PhDr. Nella Mlsová, Ph.D., proděkanka pro vědu, výzkum a umění (nella.mlsova@uhk.cz)
  Přírodovědecká fakulta UHK – doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum (stepan.hubalovsky@uhk.cz)

  Víc informací a detaily o pracovní náplni a pozici zde.


 • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Tuček Vojtěch, 2.3.2018 16:24