23.06.2017

  Univerzita Hradec Králové má dva nové profesory

  Ve Velké aule pražského Karolina převzalo 23. června jmenovací dekret z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Stanislava Štecha 86 nových profesorek a profesorů.

  Mezi nimi byli i dva akademici Univerzity Hradec Králové:
  doc. PhDr. Ondřej FELCMAN, CSc.
  pro obor: České a československé dějiny
  na návrh Vědecké rady Univerzity Hradec Králové
  působí: Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, Historický ústav

  doc. Ing. Ondřej KREJCAR, Ph.D.
  pro obor: Systémové inženýrství a informatika
  na návrh Vědecké rady Univerzity Hradec Králové
  působí: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, Centrum základního a aplikovaného výzkumu; Centrum transferu biomedicínských technologií Hradec Králové

  Oběma pánům profesorům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v jejich další práci.

  Ing. Zuzana Boučková
  tajemnice pro vnější vztahy UHK
  tisková mluvčí UHK


 • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Tuček Vojtěch, 25.6.2017 10:33