01.07.2016

  Univerzita Hradec Králové má ode dneška nové vedení

  Nový rektor profesor Kamil Kuča dnes jmenoval svůj tým prorektorů

  Dnešního dne převzal vedení Univerzity Hradec Králové na čtyřleté funkční období nový tým v čele s rektorem prof. Kamilem Kučou. Bývalý prorektor pro tvůrčí činnost a vnější vztahy UHK a ode dneška pátý rektor v historii královéhradecké univerzity prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. převzal jmenovací dekret z rukou prezidenta České republiky Miloše Zemana již 12. května. „Jsem rád, že mohu začít pracovat. Chci dodržet svá předsevzetí, která jsem dal ve volebních tezích a v první řadě se soustředit na propojení efektivní spolupráce mezi jednotlivými fakultami. Dnes mne čekají první jednání, jejichž náplní jsou otázky  budoucího nasměrování univerzity a posílení excelentního výzkumu a spolupráce se soukromým sektorem. Říká nový rektor Univerzity Hradec Králové Kamil Kuča.

  Do funkce prorektora pro vnitřní záležitosti byl jmenován dosavadní děkan Fakulty informatiky a managementu UHK  doc. Ing. Václav Janeček, CSc. Prorektorem pro strategii a rozvoj se stal dosavadní proděkan pro vědu, výzkum a tvůrčí činnost Přírodovědecké fakulty UHK doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D., prorektorkou pro tvůrčí činnost je proděkanka pro vědu, výzkum a tvůrčí činnost Pedagogické fakulty UHK Mgr. Leona Stašová, Ph.D. a vedení úseku zahraničních vztahů se ujal dosavadní proděkan pro zahraniční styky Filozofické fakulty UHK Mgr. Karel Kouba, M. A., Ph.D.

  Odcházející rektor UHK profesor Josef Hynek vedl univerzitu po dvě funkční období. Za jeho vedení se jedna z nejmladších vysokých škol v České republice znatelně rozrostla o nové moderní budovy, fakulty a studentský kampus. Díky těmto činům získal v Hradci Králové přezdívku „Hynek-budovatel", dnes převzal z rukou nového rektora jmenovací dekret děkana Fakulty informatiky a managementu UHK.  Ing. Zuzana Boučková
  tajemnice pro vnější vztahy UHK
  tisková mluvčí UHK


 • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Boučková Zuzana, 1.7.2016 16:8