01.06.2018

    Univerzita Hradec Králové se stala součástí akademické sítě BSEMAN

    UHK se slavnostním podpisem memoranda s dalšími téměř 60 univerzitami od Izraele přes Palestinu, Libanon, Řecko, Turecko, Bulharsko, Arménii a řadu dalších zemí až po Kazachstán zapojila do nově utvářené sítě černomořských a východně středomořských univerzit BSEMAN.

    V ní jsou vítány i instituce ze zemí vzdálenějších, jako je právě Česká republika. Mezi hlavní strategické cíle zapojených univerzit patří především rozvoj a realizace společného výzkumu ve všech vědních oborech, pořádání konferencí a workshopů, rozvoj spolupráce ve vzdělávání a studentských výměnách, které mladé generaci umožní rozšiřovat nejen svoje akademické, ale i kulturní zkušenosti.

    Hlavním iniciátorem a koordinátorem sítě je největší řecká univerzita Aristotle University of Thessaloniki. UHK tak má nyní otevřeny dveře k možné intenzivní spolupráci s řadou zajímavých a prestižních univerzit jako jejich blízký partner a člen "společné posádky na akademické lodi" s názvem BSEMAN. 


  • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Tuček Vojtěch, 11.6.2018 13:0