06.05.2016

  Univerzita Hradec Králové spouští projekt Škola dotykem

  Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové (UHK) otevřela 5. května kompletně vybavenou tabletovou třídu, kde se studenti pedagogiky budou seznamovat s tím, jak v hodinách používat tablety a interaktivní tabule. Projekt pod názvem Škola dotykem UNIVERZITA byl realizován ve spolupráci s EDU LABem a firmou Samsung.

  Hlavním cílem projektu je seznámit vysokoškolské pedagogy s novými technologiemi, které budou začleňovat do každodenní výuky budoucích učitelů a naučit studenty dovednostem, které využijí ve svém budoucím zaměstnání, tedy při pedagogické praxi v mateřských, základních či středních školách. „S dotykovými přístroji se dnešní děti setkávají zcela běžně, ať už jde o telefon či tablet. Proto je dobré, že právě otevřená laboratoř umožní současným a budoucím učitelům, které naše pedagogická fakulta vzdělává, hledat možnosti, jak tyto technologie použít ve výuce,“ přibližuje praktický přínos projektu rektor UHK prof. Josef Hynek.

  Specializovaná učebna je vybavena tablety, dotykovou obrazovkou, počítačem a managementem třídy Samsung School. „Studenti se zde učí využívat dotykové technologie a digitální vzdělávací obsah ve výuce v návaznosti na konkrétní předměty,“ dodává k technickému vybavení Michal Orság, ředitel firmy EDUkační LABoratoř. Vysokoškolští pedagogové a studenti učitelských oborů na UHK tak budou moci společně vytvářet studie a závěrečné práce na téma zabývající se využitím dotykových technologií a digitálního vzdělávacího obsahu ve výuce, či digitalizace vzdělávacího procesu. Účastnit se mohou náslechů, odborných seminářů a workshopů ve dvanácti školách zapojených do projektu Škola dotykem. Digitální učebny vzniknou ještě na Univerzitě Palackého v Olomouci, Masarykově univerzitě v Brně a Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.
    • Více z Čím žijeme

IMG_0198 IMG_0221 IMG_0225 IMG_0251 IMG_0255 IMG_0257 IMG_0264 IMG_0271 IMG_0282 IMG_0291

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 6.5.2016 14:14