07.01.2016

  Univerzita Hradec Králové zná jména kandidátů na nového rektora

  Univerzitu Hradec Králové (UHK) čeká volba rektora na nové čtyřleté období. Členové akademické obce univerzity mohli odevzdávat své návrhy na kandidáty do včerejšího poledne. Krátce po dvanácté hodině si členové volební komise vyzvedli zapečetěné obálky, zkontrolovali, zda kandidáti vyhověli všem požadavkům a sestavili volební listinu.

  Akademický senát Univerzity Hradec Králové vyhlásil volby 7. prosince 2015 a ke dni 6. ledna 2016 byli registrováni tři uchazeči o zvolení kandidátem na funkci rektora. Volební komise následně seznámila členy akademického senátu i akademické obce se jmény kandidátů. „O zvolení se uchází v abecedním pořadí prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., proděkan Přírodovědecké fakulty pro rozvoj, mobility a vnější vztahy. Druhým registrovaným kandidátem je doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D. z Filozofické fakulty, současný prorektor pro vnitřní záležitosti UHK. Třetím kandidátem je prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty a Fakulty Informatiky a managementu, aktuálně působící na UHK ve funkci prorektora pro tvůrčí činnost a vnější vztahy,“ oznámil krátce po zasedání předseda volební komise doc. Štěpán Hubálovský.

  Samotná volba rektora se uskuteční 10. února 2016 na zasedání Akademického sněmu UHK. Volbě bude ve stejný den od 13.00 hodin v aule Objektu společné výuky předcházet shromáždění akademické obce UHK, na níž kandidáti představí své volební programy a budou moci odpovídat na položené otázky.

  Současný rektor prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. předá funkci svému nástupci 30. června 2016, po uplynutí svého druhého volební období, kdy podle zákona musí svou pozici uvolnit. Dle právního řádu ČR je funkční období rektora čtyřleté a stejná osoba může tuto funkci vykonávat na téže vysoké škole nejvýše dvě po sobě jdoucí funkční období.

  Volební programy všech kandidátů najdete pod kontaktem na jednotlivé kandidáty a jsou taktéž vystaveny na úřední desce univerzity a úřední desce Akademického senátu.


  Kontakty na jednotlivé kandidáty:
   
  prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
  volební program
   
  doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
  volební program
   
  prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.
  volební program


  Kontakt na předsedu volební komise:
   
  doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.


    • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 7.1.2016 12:44