29.05.2013

  Univerzita pořádá fórum o maturitách

  ​Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové (PdF UHK) a Asociace středoškolských češtinářů pořádá diskusní setkání učitelů, akademiků, politiků a novinářů k problematice maturitní zkoušky.

  Panelová diskuze se koná v sobotu 1. června od 9.00 do 15.00 hod. v aule Objektu společné výuky Univerzity Hradec Králové v Hradecké ulici 1227 pod názvem Maturitní fórum.

  Cílem setkání je seznámit odbornou i širší veřejnost se současným stavem maturitní problematiky, prezentovat stanoviska a návrhy Asociace středoškolských češtinářů a Asociace metodiků a současně iniciovat obsáhlou diskusi směřující k takové podobě maturity 2018+, která vrátí této zkoušce smysl i prestiž. Diskuse se neomezí jen na maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury, nýbrž nastolí i otázky celkové koncepce a podoby maturit, včetně zkoušky z cizích jazyků.

  Nad touto akcí převzal záštitu děkan PdF UHK doc. Pavel Vacek a primátor Hradce Králové MUDr. Zdeněk Fink.

  K odborné debatě jsou zváni praktikující učitelé češtiny a cizích jazyků na středních školách, ministr školství prof. Petr Fiala, zástupci školských výborů poslanecké sněmovny a senátu, pracovníci Ústavu pro jazyk český a Ústavu pro českou literaturu, delegáti Kruhu přátel českého jazyka, rektoři vysokých škol a vedoucí kateder bohemistiky vysokých škol, členové poradní maturitní komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zástupci CERMAT, Svazu průmyslu a dopravy, Sdružení učitelů matematiky a sdružení středoškolských studentů.

  V hlavním odborném bloku vystoupí dr. Václav Víška, proděkan PdF UHK, dr. Jindřich Fryč, náměstek ministra školství, prof. Marie Čechová, významná česká lingvistka a metodička. Za Asociaci středoškolských češtinářů vystoupí její předseda dr. Jiří Kostečka a místopředseda Mgr. Josef Soukal.


 • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 3.12.2014 19:52