27.08.2013

  Univerzita zve na veletrh nápadů učitelů fyziky

  Ve dnech 30. 8. - 1. 9. 2013 pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové společně s Fyzikální pedagogickou společností Jednoty českých matematiků a fyziků neobyčejnou mezinárodní konferenci, v pořadí již osmnáctou.

  Jedná se o Veletrh nápadů učitelů fyziky, který je přehlídkou vlastní tvorby a nápadů učitelů všech stupňů škol. Velký důraz je kladen na zajímavé experimenty a další tvořivé aktivity, díky nimž mohou učitelé lépe motivovat své žáky a pomáhají jim fyziku lépe zvládnout a pochopit. 

  Smysl akce dále ozřejmuje vedoucí Katedry fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové dr. Pavel Kříž: "Protože se v současné době často tvrdí, že žáci o fyziku a její aplikace příliš velký zájem nemají, ačkoli výsledky fyzikálního výzkumu každodenně používají, je namístě, abychom hledali cesty k tomu, jak tento stav podstatně změnit."

  Více informací na www.vnuf.cz. 


 • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 3.12.2014 19:55