08.04.2013

  Univerzitní archiváři představí poklady z vosku

  U příležitosti oslav 15. výročí založení archivního studia na Univerzitě Hradec Králové (UHK) pořádají univerzitní archiváři výstavu a soubor přednášek „Poklady z vosku“.

   Katedra pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty UHK ve spolupráci s Biskupstvím královéhradeckým a Liborem Kratochvílem představí největší soukromou sbírku více než 1 500 šlechtických, církevních, městských a cechovních pečetí ze 14.-19. století. Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 10. dubna 2013 od 16.30 hodin ve výstavní síni Biskupství královéhradeckého, Velké náměstí 35, Hradec Králové.   


  Katedra pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty UHK se mimo jiné zaměřuje na sfragistiku, tedy nauku o pečetích a na jejich výzkum. To byl také důvod k navázání kontaktů s majitelem sbírky pečetí a dohodě na budoucí spolupráci. Kabinet regionálních církevních dějin působící při katedře také dlouhodobě úzce spolupracuje s Biskupstvím královéhradeckým, především s knihovnou a diecézním teologickým institutem, na pořádání vzdělávacích akcí pro odborníky i veřejnost. Vedle dílčích tématických přednášek a např. prezentací publikací s církevní tématikou budou výstava a přednášky další významnou společnou akcí.

  Na organizaci výstavy se podílejí studenti magisterského i bakalářského studijního oboru Archivnictví, kteří budou nápomocni při instalaci výstavy, prezentaci a budou k dispozici návštěvníkům pro případné dotazy.


 • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 3.12.2014 19:55