02.02.2018

  V první soutěži nového programu TA ČR získala UHK hned tři projekty

  Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila výsledky vůbec první veřejné soutěže programu Éta. Zvláštností celého projektu je fakt, že jde o první program TA ČRu, který je zaměřený na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a na inovace. Vědci z Univerzity Hradec Králové získali k řešení hned 3 projekty jako hlavní řešitelé, jeden pak v pozici partnera projektu.

  S projektem, který se zaměřuje na léčbu a péči o osoby s Alzheimerovou chorobou, resp. na ekonomickou zátěž v kontextu perspektiv vývoje nových léků, uspěl doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D. Vývoj zdravotních prostředků jako efektivní investice pro veřejné i soukromé subjekty bude řešit prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. Do třetice se svým projektem uspěl PhDr. Michal Tošner, Ph.D., který se bude zabývat analýzou sociální situace ve vztahu k automobilové výrobě v průmyslové zóně Solnice – Kvasiny – Rychnov n. Kněžnou.

  Spoluřešit budou naši vědci inovace systémů řízení subjektů cestovního ruchu pomocí nástrojů procesního řízení, což je projekt Západočeské univerzity v Plzni. „Naši kolegové z UHK uspěli v první soutěži nového programu Technologické agentury opravdu znamenitě. Míra úspěšnosti v celé soutěži byla totiž 31 %, zatímco Univerzita Hradec Králové uspěla v 43 % podaných projektů. Pokud bychom započítali i projekty, kde je UHK jako partner, jsme na 50 % úspěšnosti,“ říká doktorka Leona Stašová, prorektorka pro tvůrčí činnost.

  Cílem nového programu Éta, který je zaměřen na společenskovědní a humanitní výzkum, je podle Technologické agentury přispět k řešení závažných společenských témat. Úspěch našich vědců při získání projektů je důkazem, že Univerzita Hradec Králové má své místo mezi českými univerzitami, které se svým výzkumem zásadně zapojují do řešení společenských problémů nejen v oblasti přírodních věd. Autorům vítězných projektů gratulujeme a při jejich řešení přejeme mnoho sil, tvůrčí inspirace a úspěchů.

  Jakub Novák
  tiskový mluvčí
  Referát propagace a komunikace


 • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Tuček Vojtěch, 2.2.2018 14:11