12.03.2019

  V roce 2019 řeší vědci a vědkyně z UHK hned 8 nových projektů GA ČR

  I rok 2019 je pro Univerzitu Hradec Králové ve vztahu k výsledkům soutěže projektů Grantové agentury ČR (GA ČR) velmi štědrý. Vědci a vědkyně z naší univerzity uspěli se svými výzkumnými záměry hned osmkrát. V šesti případech je Univerzita Hradec Králové hlavní řešitel, ve dvou případech jde o projekty v režimu spoluřešitelské. Podpora byla udělena standardním a jednomu juniorskému grantovému projektu.

  „Z výsledků mám opravdu velikou radost, kterou sdílím s Filozofickou a Přírodovědeckou fakultou, které projekty získaly. A přiznám se, že radost mám také z širokého spektra témat všech získaných GA ČRů,“ hodnotí úspěch prorektorka UHK pro tvůrčí činnost Leona Stašová.  Právě rozmanitý charakter řešených témat je zjevný například z těch projektů, které budeme spoluřešit s hlavními uchazeči. Filozofická fakulta UHK se v tomto případě bude pod vedením prof. Dany Musilové s Masarykovým ústavem, Archivem AV ČR a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy podílet na výzkumu Ženy v české a československé vědě v první polovině 20. století. Druhým projektem ve spoluřešení s další institucí, v tomto případě Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice, je Výzkum mechanismu toxicity S-konjugátů aminofenolických léčiv, který vede na UHK doc. Kamil Musílek.  „Pan docent Musílek z Přírodovědecké fakulty ale nefiguruje jen jako spolunavrhovatel jednoho z projektů, podařilo se mu navíc jako hlavnímu řešiteli získat podporu GA ČRu pro projekt  ‚Enkapsulace reaktivátorů cholinesteras pomocí apoferitinu pro zvýšení biodostupnosti v centrálním nervovém systému',“ doplňuje prorektorka Stašová. Dál bude svůj projekt v rámci PřF UHK řešit doc. Karel Šilhán, který se zabývá tématem Staré sesuvy: skutečně neaktivní?

  GA ČRy Filozofické fakulty UHK sahají od filozofických témat až po archeologii. Dr. Richard Thér povede tým zabývající se Technologickými změnami ve výrobě keramiky v souvislosti se sociálními transformacemi v průběhu doby laténské v Čechách. Druhým FF GA ČRem naváže doktor Filip Jaroš, který se věnuje osobnosti Adolfa Portmanna jako průkopníka eidetického a semiotického přístupu ve filozofii věd o živém. Do třetice získaných GA ČRů z FF přispěla doktorka Iva Svačinová z Katedry filozofie a společenských věd. Ta se zabývá Podobami (sebe-)přesvědčování v osobních denících.

  Zadařilo se ale také na poli zisku podpory pro Juniorské granty GA ČR. Jedním z celkových pěti dodatečně podpořených výzkumů této kategorie jsou i Speciální metriky v supergravitaci a nové G-struktury. Ten se bude řešit na Přírodovědecké fakultě a o jeho zisk se postaral doktor Ioannis Chrysikos. 

  „Projekty GA ČR považuji za nejprestižnější granty základního výzkumu udělované v ČR. Jsem proto velmi potěšen, že se PřF UHK v posledních dvou letech po období stagnace v soutěži o tyto projekty začalo dařit a všem kolegům, kteří projekt získali, upřímně gratuluji. Pro mě, jako čerstvě jmenovaného děkana, to znamená jediné. Musím vědce na fakultě motivovat k tomu, aby v další soutěži o projekty GA ČR uspěli ještě lépe a aby počet projektů GA ČR na Přírodovědecké fakultě UHK dále rostl,“ komentuje několikanásobný úspěch zisku GA ČRu na PřF UHK děkan Jan Kříž.

  Obecně se dá říct, že zisk podpory hned pro osm projektů Grantové agentury ČR pro UHK v letošním roce je opravdu výborný výsledek. Meziročně totiž úspěšnost navrhovatelů klesá, a to zejména u společenských a humanitních věd.


  Jakub Novák, tiskový mluvčí UHK, Referát propagace a komunikace  • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Novák Jakub, 18.3.2019 13:52