05.01.2018

  Vědci a autoři na UHK bodovali, tentokrát se zapsali i v hodnocení excelence

  Vědci a autoři všech součástí Univerzity Hradec Králové se za svou práci dočkali výsledků. Hodnocení českých výzkumných organizací provádí vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace.

  UHK vedle větších a početnějších univerzit opět velmi důstojně obstála. „Ráda bych vám všem poděkovala za spolupráci a intenzivní podporu tvůrčí činnosti na naší univerzitě a to napříč všemi fakultami,“ směřovala svá slova autorům publikací prorektorka pro tvůrčí činnost dr. Leona Stašová.

  Bodové hodnocení v rámci Rejstříku informací o výsledcích (RIV 16) Univerzity Hradec Králové je následující:
  • Pedagogická fakulta 6252 bodů
  • Fakulta informatiky a managementu 6880 bodů
  • Filozofická fakulta 4816 bodů
  • Přírodovědecká fakulta 3706 bodů
  • Ústav sociální práce 402 bodů
  • Rektorát 17 bodů

  Celkem UHK získala 22 073 bodů

   
  Univerzita Hradec Králové se pak také v závěru roku 2017 dočkala prvního úspěchu v hodnocení excelentních publikačních výstupů svých akademických pracovníků. Do nejvyšší třídy A byla při evaluaci odborných textů zaslaných do Rejstříku informací o výsledcích (RIV) na jaře 2016 zařazena monografie Marka Risjorda z Filozofické fakulty UHK s názvem Philosophy of Social Sciences: A Contemporary Introduction.


  Rada pro vědu, výzkum a inovace ocenila především vydání publikace v prestižním nakladatelství Routledge, které je jedničkou mezi vydavateli akademických textů v oblasti humanitních a společenských věd, a její velmi časté citování odborníky. Publikace Marka Risjorda, jenž je v současné době externím vědeckým pracovníkem Filozofické fakulty a spolu s dalšími pracovníky zdejší Katedry filozofie a společenských věd i řešitelem česko-rakouského grantového projektu Inferentialism and collective intentionality, vznikla během jeho stáže na hradecké alma mater podpořené Fulbrightovým stipendiem. Působí též na Emory University v Atlantě.

  Mgr. et Mgr. Lenka Kašparová, Filozofická fakulta UHK
  Jakub Novák, Rektorát UHK • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Tuček Vojtěch, 9.1.2018 12:2