06.11.2017

  Vědecké projekty Univerzity Hradec Králové slaví úspěch!

  Univerzita Hradec Králové získala ve veřejné celostátní soutěži na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON finanční podporu 12 886 120,- Kč od Technické agentury České republiky (TAČR) na šest výzkumných projektů ze sedmi, které přihlásila. Celkový rozpočet na šest úspěšných projektů činí 13 265 488,- Kč.

  Do programu EPSILON jsou zahrnuty pouze prestižní vědecké projekty, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách jak v České republice, tak v Evropě. „Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 295 návrhů projektů z univerzit a vědeckých institucí z celé republiky. Finanční podporu získalo 175 nejlepších projektů. Mezi nimi bylo pět úspěšných projektů z Přírodovědecké fakulty a jeden projekt z Pedagogické fakulty. Míra úspěšnosti UHK je tedy 86 % - což je ve srovnání s mírou úspěšnosti celé soutěže (59 %) velmi pěkné.“ Řekla prorektorka pro tvůrčí činnost UHK Leona Stašová.

  Úspěch přinese Univerzitě Hradec Králové nejen nové vědecké výsledky, finance, prestiž, ale také podporu akreditací a dalšího kvalifikačního růstu akademických pracovníků.

  Jedná se o tyto projekty: Zhotovení moderního stavebnicového systému pro výuku mechatroniky v souladu s výzvou Průmysl 4.0, vývoj inteligentního systému elektronického řízení specializovaného nemocničního lůžka pro pacienty v kritickém stavu, testování in vitro senzibilizace – metodika komplexního přístupu, využití zkoušek hemokompatibility pro zdravotnické prostředky na bázi pokročilých materiálů, vývoj a výroba prototypu quadroptéry se čtyřtaktním spalovacím motorem, výzkum kompenzovaného širokopásmového proudového bočníku indukčního typu. 

  Ing. Zuzana Boučková
  tajemnice pro vnější vztahy UHK
  tisková mluvčí UHK


 • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Tuček Vojtěch, 6.11.2017 9:1