14.01.2015

    Velvyslanec Spojených států amerických Andrew H. Schapiro na Univerzitě Hradec Králové

    Univerzitu Hradec Králové navštívil 14. ledna 2015 nový velvyslanec Spojených států amerických Andrew H. Schapiro.

    Při setkání s rektorem univerzity prof. Josefem Hynkem a prorektorem pro zahraniční styky prof. Antonínem Slabým hovořil zejména o profilu hradecké vysoké školy a jejím potenciálu mezinárodní spolupráce v oblasti výměnných stáží studentů, přednášejících i výzkumníků. Dle dohody pana velvyslance a vedení univerzity se Andrew H. Schapiro brzy na akademickou půdu UHK vrátí, a to při přednášce pro studenty spojené s besedou, která je plánována na letní semestr. Z univerzity mířily kroky amerického velvyslance do Muzea východních Čech, kde se seznámil zejména s duchem města a jeho místem v dějinách, kultuře a společnosti českých zemí a české a střední Evropy.       
       • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 8.7.2015 21:33