20.10.2018

  Více než 300 nových e-knih můžete využít sedm dní v týdnu a 24 hodin denně

  Univerzitní knihovně se během prázdnin letošního roku podařilo zrealizovat dlouhodobý záměr v oblasti nákupu e-knih.

  Díky projektu MŠMT „Podpora rozvoje studijního prostředí“  obohatila fondy o 336  nových titulů. E – knihy pokrývají široké spektrum akademických oborů a představují jedinečný zdroj informací z oblasti historie, umění, archeologie, literatury, knihovnictví, pedagogiky, psychologie, biomedicínského inženýrství, biologie, zelených technologií, matematiky a kybernetiky, fyziky, infomačních technologií, cestovního ruchu i obchodu a managementu.  Výběr konkrétních titulů reflektuje nejen obory vyučované na Univerzitě Hradec Králové, ale vychází rovněž z konkrétního tematického zaměření jednotlivých vyučovaných předmětů, soupis e-knih je k dispozici na webových stránkách Univerzitní knihovny.

  Nové e-knihy jsou plně integrované s databázemi dostupnými na platformě EBSCO host či vyhledavačem EBSCO Discovery Service (EDS), které jsou k dispozici na webových stránkách univerzitní knihovny spolu s manuály a video návodem. Uživatelé s nimi mohou pracovat online nebo si plné texty stáhnout do počítačů, čtecích zařízení či mobilních telefonů. Veškeré tituly jsou dodány pro neomezený počet výpůjček, každý z titulů vždy pro jednoho simultánního uživatele.

  Vyhledávání je velmi intuitivní. Věříme, že s nově získanými tituly e-knih budete rádi pracovat a oceníte široké spektrum nejmodernějších informací dostupných v jednotlivých oborech. Více informací k vyhledávání naleznete na webových stránkách Univerzitní knihovny.


 • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Tuček Vojtěch, 22.10.2018 16:10