03.09.2018 - 27.09.2018

  Vyhlášení soutěže Gama

  Univerzita Hradec Králové vyhlašuje interní soutěž o podporu projektů pro ověření výzkumných a vývojových výsledků tzv. Proof of Concept aktivity.

  Soutěž je určena pro ověření nápadů na nové nástroje, přístroje, zařízení nebo zlepšení. V rámci projektu je např. možné vyrobit prototyp, otestovat ho, patentově ho chránit atp.

  Z projektu je možné hradit náklady na materiál, služby, osobní náklady. Výsledky projektů přihlášených do soutěže by měly mít potenciál praktické realizace. Uzávěrka přihlášek je 27. 9. 2018. Všechny potřebné dokumenty naleznete zde:
  Zadávací dokumentace
  Přihláška
  Návrh rozpočtu

  Pro bližší informace kontaktujte Mgr. Lucii Bartošovou, Ph.D. - CTBT (tel. 495 83 2925) nebo Ing. Martina Sedláčka (tel. 493 332 515).

  Vyřizuje Centrum transferu biomedicínských technologií a Oddělení projektů a tvůrčí činnosti.


 • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Tuček Vojtěch, 3.9.2018 9:7