10.11.2015

    Výsledky doplňovacích voleb do studentské komory AS UHK za PřF

    Dne 10. listopadu 2015 ve 13.00 hodin byla za přítomnosti členů volební komise Akademického senátu Univerzity Hradec Králové (AS UHK) za Přírodovědeckou fakultu otevřena volební urna s hlasovacími lístky. V urně bylo nalezeno 111 platných volebních lístků, které rozhodly o novém zástupci studentů v Akademickém senátu UHK.

    Volby se konanaly ve dnech 5., 6. a 9. listopadu 2015. Po otevření volební urny bylo zjištěno, že se voleb zúčastnilo 111 studentů z 651, celkově tedy 17,1 % studentů oprávněných volit. Všechny hlasovací lístky byly platné a své preference vyjádřili studenti takto: Lada Bělastová získala 12, Dominik Miškář 58 a Pavel Musílek 41 hlasů.

    Do studentské komory AS UHK za PřF tedy postupuje podle Volebního a jednacího řádu AS UHK Dominik Miškář.  • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 11.11.2015 10:41