24.01.2018

  Výzva rektora Univerzity Hradec Králové k akademické obci u příležitosti druhého kola prezidentských voleb

  Vážené členky a vážení členové akademické obce,

  blíží se rozhodující druhé kolo prezidentských voleb, jejichž výsledek na dalších pět let ovlivní směřování české demokracie. Po celém světě – od Venezuely po Rusko – pozorujeme trend ke zmenšování prostoru svobody. Našimi rozhodnutími, občanskou aktivitou i volební účastí můžeme bránit tomu, aby k tomuto nedocházelo v naší zemi.

  Univerzita představuje mikrokosmos demokratické společnosti. Její představitelé jsou voleni senátory, kteří zastupují celou akademickou obec. Pro všechna zásadní rozhodnutí musí proto nacházet konsenzus na mnoha úrovních a působení univerzity slouží veřejným cílům. Bez aktivní spoluúčasti všech členů akademické obce by se z naší univerzity stala slepá zbyrokratizovaná organizace neschopná sebezlepšování a vývoje.

  Podobné to je i v celé společnosti. Je proto důležité, abychom se zapojili do veřejné činnosti na univerzitě i v celé naší zemi.

  Univerzita kromě jiného slouží k tomu, aby připravovala občany pro demokratické vládnutí. Otevřené akademické prostředí, kde jsou výroky a důkazy kriticky posuzovány, nejenže učí schopnostem odlišovat pravdu od nepravdy, ale i potřebě aktivně se demagogii a šíření dezinformací bránit. Tyto schopnosti jsou v demokratické společnosti nezbytné, jak vidíme z problémů vzniklých z mnoha probíhajících manipulací.

  Univerzitní prostředí je také velmi citlivé na omezování akademické svobody a autonomie. Braňme tyto hodnoty nejen na naší univerzitě, ale i v celé naší společnosti. V neposlední řadě nás akademické občanství učí potřebě aktivně se podílet na samosprávě naší akademické obce. Dbejme o to, abychom tyto hodnoty přenesli také do správy celé naší obce – České republiky. Posláním univerzit je zlepšovat kvalitu demokracie.

  Vážené občanky a vážení občané akademické obce Univerzity Hradec Králové, až budete zvažovat, zda se k volbám v pátek a sobotu vypravit a koho v nich budete volit, buďte si, prosím, vědomi nejen svých práv, která Vám poskytuje demokratické zřízení naší země, ale také svých občanských povinností.

  Kamil Kuča

  rektor Univerzity Hradec Králové


 • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Tuček Vojtěch, 24.1.2018 14:12