02.05.2013

  Vztahy mezi Latinskou Amerikou a Evropskou unií

  V pondělí 6. května 2013 se na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové (FF UHK) uskuteční mezinárodní konference s názvem „Vztahy mezi Latinskou Amerikou a Evropskou unií“.

  Kontakty mezi oběma částmi světa jsou dosud spíše opomíjené, ačkoli tato situace není ze střednědobého a dlouhodobého hlediska vyhovující ani pro Latinskou Ameriku, ani pro Evropskou unii.

  Konference se mj. zúčastní a slavnostně ji uvede místopředseda Evropského parlamentu Ing. Oldřich Vlasák zabývající se tématem spolupráce mezi oběma regiony i na evropské parlamentní půdě. Mezi dalšími účastníky konference je i Eliška Rubíková z Úřadu vlády, která promluví na téma Strategické partnerství EU se zeměmi Latinské Ameriky. Hlavním zahraničním hostem konference bude nikaragujský odborník na tématiku integrace Denis Iván Rojas Lanuza, jenž se ve svém příspěvku zaměří na strategické vztahy mezi Střední Amerikou a Unií, což je téma, které je u nás akademicky i politicky zcela opomíjené.

  Konference by měla mj. přispět k pochopení důležitosti vzájemných interakcí, a to jak integračních, politických, tak ekonomických. Konference začíná ve 12 hodin v budově FF UHK (Nám. Svobody 331, Hradec Králové) v učebně B 9.


 • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 3.12.2014 19:57